Czy zakup biletu dla pracownika generuje koszty i pozwala na odliczenie podatku i składek

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 10 lipca 2018
Pytanie:  Spółka dokonuje zakupu biletu miesięcznego dla pracownika, udokumentowanego fakturą VAT wystawioną na Spółkę. W związku z tym mam pytanie jak rozliczyć taką fakturę w kontekście podatku VAT i CIT oraz jak to rozliczyć po stronie pracownika, tj. ZUS i PIT.
Odpowiedź: 

Zakup biletu dla pracownika może generować koszty i pozwala na odliczenie.

Rozumiem, że bilet miesięczny będzie miał charakter uniwersalny, służył będzie zarówno do pracy jak i do celów osobistych pracownika.

Rozliczenie VAT

Należy zwrócić w pierwszej kolejności uwagę, że bilet na gruncie VAT to świadczenie usług transportowych, również jego przekazanie pracownikowi należy tak traktować zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT).

Świadczenie usług pracownikowi podlega VAT jako świadczenie usług na terytorium kraju, zarówno w przypadku odpłatności jak i nieodpłatności (art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  ustawy o VAT).

Można zatem odliczyć podatek naliczony przy nabyciu biletu (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Samo przekazanie pracownikowi należy opodatkować jednak taką samą stawką, jak zastosowana przy nabyciu biletu.

Rozliczenie CIT

Wydatek na nabycie biletu może być kosztem uzyskaniu przychodu jako pozapłacowy składnik wynagrodzenia pracownika. Koszt ten należy ująć w okresie, za który przysługuje pracownikowi bilet (a więc zwykle w miesiącu, w którym uprawnia do przejazdów - art. 15 ust. 4g ustawy o CIT). Należy bowiem domniemywać, że bilet przysługujący w innym okresie, niż miesiąc jego wykorzystania byłby dla pracownika nieużyteczny - wówczas nie generowałby przychodów w ogóle.

Rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT jest problematyczne, gdy bilet może być wykorzystany w sposób uniwersalny, nie sposób bowiem ustalić, w jakiej części korzysta z niego pracownik dla celów służbowych, w jakiej - dla prywatnych. Wydaje się, że uzasadnione jest proporcjonalne ujęcie ceny biletu do okresu, w jakim pracę przewozową świadczy komunikacja publiczna objęta tym biletem.

Jeśli przewozy mają miejsce całodobowo, to moim zdaniem część przypadającą na zatrudnienie pracownika (np. etat 8 godzin) można wyłączyć z jego przychodów. Zatem tylko 2 /3 ceny biletu, ustalonej według ceny zakupu (art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT) będzie stanowiło przychód pracownika, w tym czasie bowiem może w nieodpłatny sposób korzystać z prawa do przejazdów dla celów pozapracowniczych.

Należy tu ująć również dni wolne. Proporcjonalne przypisanie wartości przychodu pracownikowi będzie więc kłopotliwe rachunkowo. Przychód ten należy doliczyć do pozostałych przychodów pracownika z pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT)

ZUS

Ustalony w powyższy sposób przychód pracownika będzie zwiększał podstawę oskładkowania (§ 1 rozporządzenia składkowego). Warto rozważyć wprowadzenie częściowej odpłatności za bilet, choćby w symbolicznej wysokości 1 zł. Kwota ta obniży wartość przychodu pracownika i pozwoli, po ujęciu prawa do częściowo odpłatnych biletów w przepisach zakładowych, na uniknięcie oskładkowania (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego).

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel