Czy składki na ZUS od ubezpieczenia NNW stażysty są obowiązkowe

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 7 sierpnia 2017
f8e5d1ceb7432603e8efd50c4d183d04e1f6e69f-medium

Upewnij się, czy przedsiębiorca którego rozliczasz powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wykupionej polisy od nieszczęśliwych następstw wypadków dla stażysty. Zdaniem organów polisa opłacona ze środków pracodawcy uznawana jest przez organ skarbowy jako dodatkowy przychód pracownika. Czy to ma zastosowanie także do stażystów?

Przedsiębiorca realizujący projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje staże dla osób bezrobotnych. Stażyści otrzymują stypendium, które jest zwolnione z PIT, ale nie ze składek. Stażyści podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Podmioty kierujące zgodnie z art. 16 ust. 9a muszą opłacać za nich obowiązkowo składkę emerytalną, rentową i wypadkową.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Przedsiębiorca realizujący projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje staże dla osób bezrobotnych. Stażyści otrzymują stypendium, które jest zwolnione z PIT, ale nie ze składek. Stażyści podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Podmioty kierujące zgodnie z art. 16 ust. 9a muszą opłacać za nich obowiązkowo składkę emerytalną, rentową i wypadkową.  

Podstawą wymiaru składek jest kwota wypłaconego stypendium.

Przedsiębiorca ponadto musi wykupić obowiązkowo ubezpieczenie NNW. W związku z tym obowiązkiem powziął wątpliwość czy powinien opłacać składki na ZUS od ubezpieczenia NNW stażysty.

Jakie jest jego stanowisko?

Jego zdaniem praca stażysty nie jest pracą wykonywaną w ramach stosunku pracy. Jednak zaznaczył, że uprawnienia i obowiązki zarówno pracodawcy jak i stażysty są zbliżone do obowiązków stron stosunku pracy.

Wiadomo też, że polisa opłacona ze środków pracodawcy uznawana jest przez organ skarbowy jako dodatkowy przychód pracownika. Stąd też jego zdaniem od ubezpieczenia NNW powinny być odprowadzane składki na ZUS.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe w przedmiocie obowiązku uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości ubezpieczenia od NNW stażysty.

Uzasadniając swoją decyzje powołał się m.in. na art., 18 ust. 4 pkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stażystów kierowanych przez inne podmioty niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące stanowi kwota stypendium. Biorąc pod uwagę ten zapis należy uznać, że brak jest obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości ubezpieczenia od NNW stażysty.

Interpretacja ZUS z 5 lipca 2017 r., oddział Gdańsk (DI/100000/43/554/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel