Czy firma musi opłacać składki na ZUS od stypendiów wypłacanych kursantom

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 13 lipca 2018
561766eb4f7a3210ebcb24e9623507205dfa4879-medium

Spółka zamierza zorganizować kursy językowe dla studentów. W okresie odbywania kursów planuje wypłaty stypendiów dla wszystkich uczestników, ze środków własnych. Czy od wypłacanych stypendiów musi opłacać składki na ZUS? Sprawdźmy.

Spółka zamierza zorganizować kursy językowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W kursach będą mogły uczestniczyć chętne osoby dorosłe od 20 do 40 roku życia wybrane przez spółkę na podstawie zgłoszeń złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia prasowe, internetowe oraz akcje informacyjne prowadzone we współpracy z uczelniami wyższymi. Osoby te będą zgłaszały się na kursy dobrowolnie. Zatem nie będą kierowane przez żadne instytucje. W okresie odbywania kursów Spółka planuje wypłaty stypendiów dla wszystkich uczestników, ze środków własnych Spółki. Zakłada ona, że uczestnikami kursów będę zarówno osoby posiadające tytuł do ubezpieczeń, jak i osoby nie posiadające takiego tytułu, gdyż nie osiągają żadnych dochodów.

Jaki był problem?

Spółka powzięła wątpliwość, czy wobec tego będzie miała obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu wypłacanych stypendiów:

  • osobom nie posiadającym żadnego tytułu do ubezpieczeń,
  • osobom posiadającym już taki tytuł.

Jakie jest stanowisko?

Spółka uważa, że osoby te nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym. Powołała się na art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazując, że obowiązkowo ubezpieczeniom tym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmioty kierujące do tego typu projektu, inne niż powiatowy urząd pracy. Obligatoryjne jest też dla uczestników szkoleń i staży ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne.

Natomiast w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu na które nie zostały skierowane przez podmioty kierujące, a zgłosiły się do ich odbycia dobrowolnie nie znajdą zastosowania uregulowania wynikające z ww. przepisu.

Co na to Zakład?

ZUS uznał stanowisko Spółki za prawidłowe w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stypendiów wypłacanych studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kursów językowych organizowanych przez przedsiębiorcę.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli firma, którą rozliczasz na zorganizowane przez siebie kursy językowe zbierze uczestników, którzy zgłoszą się do niej dobrowolnie, nie będą kierowane przez żadne instytucje, a stypendia wypłacane uczestnikom będą finansowane ze środków własnych, to nie masz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Nie opłacasz ich zarówno za osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, jak i posiadające inny tytuł.

Interpretacja ZUS z 1 czerwca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/535/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel