Czy członek zarządu podlega ubezpieczeniom społecznym

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 6 października 2016

Sprawdź, czy członek zarządu spółki z o.o. pełniący swoją funkcję na podstawie uchwały pobierający z tego tytułu wynagrodzenie podlega ubezpieczeniom społecznym. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

Czego dotyczyła sprawa?

Wnioskodawca będący spółką z o.o. powziął wątpliwość w sprawie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu powołanego uchwałą.

We wniosku o wydanie interpretacji wskazał, że członkiem zarządu spółki jest osoba fizyczna, która pełni funkcję wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta przewiduje dla tej osoby wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Osoba ta nie ma podpisanej ze spółką ani umowy o pracę ani umowy zlecenia. Nie ma też zawartego ze spółką kontraktu menadżerskiego.

Wskazał ponadto, że członek zarządu nie posiada również żadnych udziałów w spółce.

Wobec powyżej przedstawionego stanu faktycznego spółka zastanawiała się, czy wypłacając wynagrodzenie członkowi zarządu wyłącznie na podstawie uchwały ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie:

  • emerytalne
  • rentowe
  • chorobowe
  • wypadkowe

których podstawą byłaby kwota wypłacana z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

W ocenie spółki, kiedy wynagrodzenie członka zarządu jest wypłacane wyłącznie w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników, a z członkiem nie została zawarta żadna umowa, nie odprowadza się żadnych składek na ZUS.

Tym samym spółka nie jest zobowiązana do potrącania i odprowadzania składek na powyższe ubezpieczenia.

Wnioskodawca na potwierdzenie swojego stanowiska wskazał art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz liczne komentarze ekspertów, a także interpretacje wydane przez ZUS (np. DI/100000/43/538/2014).

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając decyzję uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Zapamiętaj! Osoba fizyczna nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia.

Interpretacja ZUS z 15 września 2016 r. oddział w Lublinie (WPI/200000/43/975/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel