Udziałowiec sam zdecyduje o kolejności zbycia udziałów

Emilia Bartkowiak

Autor: Emilia Bartkowiak

Dodano: 6 maja 2016

Jeżeli znana jest data nabycia udziałów i ich cena, to udziałowiec sam wybierze  kolejność zbycia udziałów. Sprawdź komentarz eksperta.

Wybór, w jakiej kolejności ma być przeprowadzona procedura zbycia udziałów, zależy od udziałowca posiadającego udziały w spółce z o.o., które mają być przedmiotem zbycia. Dotyczy to sytuacji, gdy znany jest koszt nabycia udziałów będących przedmiotem zbycia. Potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Emilia Bartkowiak

radca prawny

KOMENTARZ EKSPERTA

Organ podatkowy zasadnie uznał, że  wnioskodawca może wybrać, w jakiej kolejności będzie zbywać udziały w spółce kapitałowej w celu ich umorzenia  i odpowiednio ta kolejność (ustalona przez niego samego) będzie wpływać na sposób ustalenia kosztu podatkowego z tytułu zbycia udziałów w spółce.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. W sensie prawnym oznacza to, że udział przestaje istnieć.

Zauważmy, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT uznanie, iż w danej sytuacji powstaje przychód ze zbycia udziałów wymaga stwierdzenia, że jest to przychód należny. Będzie tak też wtedy, gdy umorzenie udziałów przeprowadzone jest bez wynagrodzenia, przychód należny nie powstaje.

Udziałowiec decyduje o kolejności zbycia udziałów, ale nie w każdym przypadku

Przepisy zawarte w  ustawie o PIT  w przypadku zbycia udziałów (w tym w celu ich umorzenia), objętych w różny sposób i po różnej cenie emisyjnej, nie precyzują,  w jakiej kolejności podatnik powinien zbywać posiadane przez siebie udziały. Oznacza to, jak słusznie wskazał organ podatkowy, że wybór w jakiej kolejności ma być przeprowadzona ta procedura zależy wyłącznie od udziałowca posiadającego udziały w spółce z o.o.

Konieczne spełnienie warunków

Trzeba jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie wówczas, gdy znany jest koszt nabycia udziałów będących przedmiotem zbycia (podatnikowi znana powinna być  data nabycia udziałów i ich cena). Tylko w takich okolicznościach podatnik ma prawo zdecydować o kolejności zbycia udziałów.

Zastosuj w praktyce

  • Jeżeli nie ma możliwości ustalenia daty i ceny nabycia udziałów, to są one zbywane w kolejności począwszy od najwcześniej nabytych.
  • Natomiast gdy podatnik zna koszt nabycia udziałów, wówczas sam decyduje, w jakiej kolejności są zbywane.

Sprawdź też inne komentarze ekspertów:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-1248/15/HD

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel