Rewolucyjne zmiany w skarbówce od 1 stycznia 2017 r.

Autor: Maria Pietrzyk Wdowiak

Dodano: 4 kwietnia 2016

Zniesienie dwuinstancyjności postępowania podatkowego i zastąpienie go jednoinstancyjnym postępowaniem z możliwością bezpośredniego zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego to najważniejsza dla podatników zmiana, jaką przewiduje projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

W Ministerstwie Finansów (dalej: MF) trwają prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez MF, żadna z wersji projektu dostępna na ten moment nie uzyskała jeszcze ostatecznej akceptacji.

Centralizacja administracji podatkowej

Opracowywana ustawa ma doprowadzić do zmiany struktur organizacyjnych i stosowanych procedur.

W ramach zmian strukturalnych ma nastąpić scentralizowanie administracji podatkowej poprzez likwidację dotychczasowych urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych, urzędów kontroli skarbowej i zastąpienia ich krajową administracją skarbową (dalej: KAS).

W strukturze KAS będą działać Izby Administracji Skarbowej oraz podległe im Urzędy Administracji Skarbowej oraz Urzędy Celno – Skarbowe.

Zmiany w zakresie procedur polegałyby na zastąpieniu aktualnie obowiązujących czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i skarbowej, postępowania podatkowego nowymi procedurami.

Zniesienie dwuinstancyjności postępowania podatkowego

Wśród najważniejszych zmian, rewolucyjnych dla sytuacji procesowej podatników wymienia się zniesienie dwuinstancyjności postępowania podatkowego i zastąpienie go jednoinstancyjnym postępowaniem z możliwością bezpośredniego zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego, na wzór aktualnych postępowań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Mimo uproszczenia i skrócenia postępowania, podatnikowi przysługiwałoby prawo do dwukrotnej weryfikacji otrzymanego rozstrzygnięcia przez WSA i następnie NSA. Zdaniem MF skrócenie postępowań stanowiłoby spełnienie oczekiwań podatników, którzy zarzucają aktualnym procedurom przewlekłość.

Wśród zwolenników tego pomysłu powtarzane są argumenty przyśpieszenia rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, obniżenia kosztów obsługi postępowania, skoncentrowania odpowiedzialności za sposób jego prowadzenia i prawidłowość rozstrzygnięcia. Podobnie rozważane zmiany argumentuje MF. Zdaniem MF jednoinstancyjne postępowanie miałoby przyczynić się do poprawy jakości wydawanych decyzji.

Celem przygotowywanych zmian jest utworzenia skuteczniejszej i niedrogiej administracji skarbowej.

Zgodnie  zapowiedziami resortu finansów projekt po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych ma trafić do Sejmu w drugim kwartale 2016 r. Wdrożenie zmian w zasadach funkcjonowania administracji miałoby nastąpić w drugiej połowie 2016 r. Projektodawcy chcą, aby ustawa weszła w życie od 2017 r.

Etap legislacyjny: projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - w konsultacjach wewnętrznych.

Autor: Maria Pietrzyk Wdowiak

Doradca podatkowy, Taxline Doradcy Podatkowi
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel