Od 2 lutego 2018 r. nowe zasady pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Katarzyna Borkowska

Autor: Katarzyna Borkowska

Dodano: 5 lutego 2018
ab079022fca19b12345bc9bee8b1a6cd6337b417-medium

Obowiązują już zmiany m.in. prawa restrukturyzacyjnego, wprowadzające nowe regulacje dotyczące pomocy publicznej. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie. Poznaj szczegóły zmian.

Chodzi o ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2018 r., poz. 149, dalej: nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego).

Ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm., dalej: prawo restrukturyzacyjne), zawiera przepisy o pomocy publicznej, które mają na celu umożliwienie udzielania wsparcia ze środków publicznych podmiotom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym, bez naruszenia przepisów prawa unijnego i bez konieczności zgłaszania Komisji Europejskiej wsparcia stanowiącego dozwoloną prawem unijnym pomoc publiczną.

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, dotyczących pomocy publicznej, do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w ramach postępowania notyfikacyjnego dotyczącego „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców".

Podstawę udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację stanowi nowy art. 139a ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego. Zarówno podmioty gospodarcze, wobec których jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, jak i przedsiębiorcy nim nie objęci, będą mogli starać się o wspomnianą pomoc, która zostanie przeznaczona na realizację procesu restrukturyzacji.

Z ust. 2 tego przepisu wynika natomiast prawo do udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej jeszcze przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Podmiotowi, wobec którego nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne może być udzielona pomoc publiczna na:

1) ratowanie z przeznaczeniem na umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności

2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w celu umożliwienia małemu i średniemu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych.

Szczegóły takie jak m.in. podmiot udzielający pomocy publicznej, tryb, formy, warunki jej udzielania, zostaną sprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wspomniana nowelizacja zmieniła również art. 456 pkt 1 prawa restrukturyzacyjnego, wydłużając termin na utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości do 26 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: 
  • art. 139a, art. 456 pkt 1 ustawy z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.),
  • art.  1 pkt 1, pkt 6, art.  4 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2018 r. poz. 149).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel