Konsekwencje podatkowe w świadczeniu usług pośrednictwa

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 14 kwietnia 2016

Serwis internetowy, który jest pośrednikiem w dzieleniu się domowymi posiłkami nie jest obowiązany do rozliczania podatków z tytułu sprzedaży żywności. Poznaj komentarz eksperta na ten temat.

Problem: Podatnik założył serwis internetowy, który umożliwiać będzie użytkownikom dzielenie się domowymi posiłkami. Dla przykładu, osoba A organizuje kolację i może na nią zaprosić do siebie dwie kolejne osoby, które zapłacą mu za ten posiłek. Inny przykład, osoba B gotuje garnek zupy i może odsprzedać słoik zupy studentowi, który mieszka po sąsiedzku. Minimalna kwota posiłku to 10 zł. Serwis pobiera 15% od transakcji, przy czym 3,8% wędruje do dostawcy systemu płatności, 1% na działalność charytatywną, a reszta na konto serwisu (10,2%). Jaka część prowizji podatnika jest opodatkowana –10,2%, czy 11,2%? Czy w regulaminie serwisu podatnik powinien uwzględnić jakieś podatkowe okoliczności?

Wyjaśnienie eksperta: Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest – jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy o VAT – jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

W przedstawionej sytuacji zapłatą z tytułu świadczenia przez serwis internetowy (a precyzyjniej – przez podatnika prowadzącego ten serwis) usług pośrednictwa (taki bowiem w istocie charakter mają usługi, o których mowa) jest 15% wartości transakcji.

Powoduje to, że jeżeli:

  1. świadczenie tych usług jest opodatkowane podatkiem VAT (według stawki 23%) – przychodem należnym oraz podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest 15% wartości transakcji pomniejszone o kwotę zawartego w niej podatku VAT,
  2. świadczenie tych usług jest zwolnione od podatku VAT (ze względu na korzystanie przez podatnika prowadzącego serwis z tzw. zwolnienia podmiotowego) – przychodem należnym oraz podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest 15% wartości transakcji.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że w przedstawionej sytuacji podmiotami obowiązanymi do rozliczania podatków z tytułu sprzedaży posiłków są gospodarze. Serwis internetowy, o którym mowa, działa jedynie w charakterze pośrednika i nie ciążą na nim żadne obowiązki w tym zakresie, jak również nie jest odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe swoich klientów. Jest tak niezależnie od tego czy klienci zarabiają na sprzedaży posiłków czy nie.

Ze względu na powyższe nie ma potrzeby zawierania w regulaminie żadnych zapisów w tym zakresie. Tym niemniej ze względów pragmatycznych warto wyraźnie zapisać w regulaminie, że serwis internetowy jest pośrednikiem, jak również że za rozliczenia podatkowe odpowiedzialni są klienci serwisu.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel