Zapadł ważny wyrok dla firm dotkniętych przez COVID-19

Dodano: 9 listopada 2020
Zapadł ważny wyrok dla firm dotkniętych przez COVID-19

Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznał postojowe przedsiębiorcy, który nie osiągał przychodów. To potwierdzenie poglądów zgłaszanych przez Rzecznika MŚP

W sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie przedsiębiorca odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która odmawiała mu prawa do świadczenia postojowego z uwagi na fakt, iż nie nastąpił 15% spadek przychodu z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Przedsiębiorca (branża: fitness) bowiem w obu tych miesiącach nie uzyskał żadnego przychodu (innymi słowy w każdym z tych miesięcy przychód wynosił 0 zł).

Sąd Okręgowy w Olsztynie zwrócił uwagę, że w przedmiotowej sprawie ważna jest nie literalna interpretacja art. 15zq ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) co wykładnia celowościowa, odwołująca się do skutku, jaki ma osiągnąć ten przepis.

Sąd interpretując przepisy mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie, wskazał, że wziąć należy pod uwagę także przepisy wykonawcze, które zakazywały stronie prowadzenia działalności gospodarczej i uniemożliwiające przedsiębiorcom uzyskanie przychodów. W efekcie zmienił on decyzję organu rentowego i przyznał przedsiębiorcy prawo do świadczenia postojowego.

Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na przedmiotową kwestię już w swoim wniosku z 15 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych, gdzie wskazał, iż przedsiębiorcy, którzy „w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe nie uzyskali żadnego przychodu, nie powinni być pozbawieni prawa przyznania oraz wypłaty świadczenia”.

Od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie przysługuje stronom apelacja.

Źródło:

www.rzecznikmsp.gov.pl

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel