Sektor Publiczny

Nadwyżki środków obrotowych – zasady rozliczania przez zakład budżetowy z budżetem JST

Dodano: 28 listopada 2018
koronawirus i tarcza antykryzysowa

Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego po stronie wykonania wykazany na koniec roku w sprawozdaniu Rb-30S może różnić się od tego, wynikającego z wyliczenia przeprowadzonego na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej.

Katowicka Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się w sprawie zasad rozliczania nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Nadwyżki środków obrotowych dla samorządu

Izba przypomniała, że w myśl ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy ma obowiązek wpłacenia do samorządu nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego. Organ stanowiący może zwolnić zakład z tego obowiązku.

Kwestie dotyczące terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu powinny się odbywać wyłącznie na zasadach ustalonych przez organ stanowiący stosowną uchwałą.

Jeżeli działania zakładu budżetowego pozostają w sprzeczności z zapisami uchwały organu stanowiącego, burmistrz powinien podjąć odpowiednie kroki zmierzające do wyegzekwowania realizacji jej zapisów.

Różnice wynikające z rozporządzenia

Ważne są też postanowienia rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Normuje ono kwestie planowanego i faktycznego ustalenia stanu środków obrotowych działalności samorządowego zakładu budżetowego oraz planu wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych. RIO podkreśliła, że wykazany w sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego faktyczny stan środków obrotowych po stronie wykonania na koniec roku będzie inny niż ten wynikający z wyliczenia określonego tym rozporządzeniem.

 

  • Rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1542).

 

Źródło:

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 28 września 2018 r. (znak: WA-023/82/18)

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel