Sektor Publiczny

Kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 marca 2017 r.

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 31 marca 2017
dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która obowiązuje od początku marca, przyczyniła się do zmiany klasyfikacji budżetowej. Dotyczy ona aktualizacji nazewnictwa rozdziałów, treści objaśnień poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych, uchylenia rozdziałów oraz dodania rozdziału 75024 „Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości”. Poznaj szczegóły tych zmian.

W załączniku nr 2 zaktualizowano:
 • 75008 „Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi”,
 • 75082 „Działalność Krajowej Informacji Skarbowej”,
 • 75648 „Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celno-skarbowe”,
 • 75650 „Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych”,
 • 75651 „Wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)”,
 • 75652 „Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe”,
 • 75658 „Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”;

uchylono:

 • 75010 „Urzędy kontroli skarbowej”,
 • 75013 „Izby celne i urzędy celne”;

dodano rozdział 75024 „Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości”.

W załączniku nr 4 zmieniono objaśnienia w paragrafach wydatków:
 • 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” – ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, inne świadczenia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości, wartość wyżywienia przysługującego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej,
 • 405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” – obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • 425 „Zakup sprzętu i uzbrojenia” – służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego oraz występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów – w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w Ministerstwie Sprawiedliwości – w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” i w Ministerstwie Finansów oraz w izbach administracji skarbowej – w dziale 750 „Administracja publiczna”.
Podstawa prawna: 

rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 580).

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel