Jak poprawnie rozliczyć delegację dla kierowcy?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 18 listopada 2008
Pytanie:  Zatrudniamy kierowcę tira na pełnym etacie. Kierowca wiezie towar do Niemiec i przekracza granicę dwóch państw, tzn. wyrusza z Polski, jedzie przez Czechy do Niemiec. Czy w związku z tym, że wiezie towar do Niemiec, to właśnie Niemcy są krajem docelowym i z chwilą przekroczenia granicy polsko-czeskiej nalicza się stawkę za delegację do Niemiec, czyli 1 dieta = 42 euro? Czy powinno się stosować np. rozbicie godzin wyjazdu wg przekraczania granic i wypłacić dietę za pobyt w Czechach i dietę za pobyt w Niemczech?
Odpowiedź: 

Możliwe do zastosowania i prawidłowe są obie wersje rozliczenia. Zasada jest taka, jeżeli w Państwa firmie nie zostały ustalone własne zasady zwrotu kosztów podróży służbowej – należy stosować zasady dotyczące podróży służbowych pracowników budżetówki.

Skoro macie Państwo przedstawioną w pytaniu wątpliwość – to mogę przyjąć, że nie posiadacie własnych zasad zwrotu kosztów podróży służbowej uregulowanych np. w regulaminie wynagradzania, a więc musicie stosować zasady obowiązujące w budżetówce.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

Przepis nie może narzucić pracodawcy kraju docelowego podróży (bo jest to uzależnione od konkretnej działalności firmy).

A zatem to pracodawca sam decyduje, jaki kraj jest krajem docelowym. Nie ma jednak przeszkód, żeby za kraj docelowy uznał więcej niż jeden kraj.

Oznacza to, że będzie poprawnie, jeśli uznacie Państwo za kraj docelowy Niemcy i wtedy wszystkie diety za czas podróży poza granicami Polski będziecie Państwo liczyć jako 42 euro. Jednak – zwłaszcza gdy pracownik przez niektóre kraje nie będzie jechał tranzytem, lecz załatwiał tam określone czynności w imieniu pracodawcy – możecie Państwo wyznaczyć kilka krajów docelowych, np. Niemcy, Węgry, Czechy i Słowację.

W takim przypadku należy liczyć w sposób przedstawiony w pytaniu, za czas pobytu w danym kraju – dietę zgodnie z wysokością ustaloną w załączniku do rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Natomiast jeśli już wybierzecie Państwo którąś z możliwych metod rozliczania diet, warto zapisać ją w regulaminie wynagradzania, żeby później nie było wątpliwości, jak postąpić, i żeby pracownicy wiedzieli, na jakich zasadach podróże służbowe są rozliczane w Państwa firmie. Wybranie opcji ustalania jako docelowych wszystkich krajów, przez które jedzie pracownik, nie może być przez niego kwestionowane, nawet gdyby wysokość diet była niższa niż przy określeniu jednego kraju docelowego. Kodeks pracy zostawia pracodawcy pod tym względem swobodę, byle tylko nie ustalił diety za podróż zagraniczną na poziomie niższym niż dieta podróży krajowej.

Podstawa prawna: 

- art. 772 §3, 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) ,
- § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

18 listopada 2008 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel