Diety kierowców po przepracowaniu 8 godzin pracy

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Czy kierowcom, którzy zatrudnieni w naszej firmie na podstawie umowy o pracę, jako miejsce wykonywania pracy wskazany mają teren województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego i na tym terenie swoją pracę wykonują, należą się diety po przepracowaniu 8 godzin pracy?

Przeczytaj odpowiedź eksperta i dowiedz się, czy kierowcom po przepracowaniu 8 godzin pracy będą przysługiwały diety.

Odpowiedź: 

To zależy jakiej kategorii kierowców dotyczy pytanie. Diety są należnościami z tytułu podróży służbowych i są przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki w takiej podróży.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy podróż służbowa to wyjazd w ceku wykonania zadania służbowego poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejsce pracy pracownika.

Nieco inaczej jest w przypadku kierowców wykonujących przewóz drogowy (czyli co do zasady takich, pojazdy, które łącznie z przyczepą lub naczepą przekraczają 3,5 tony). Dla takich kierowców - zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców - podróżą służbową jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy, jego filii przedstawicielstwa lub oddziału i każdy wyjazd poza taką miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego. Zatem, do tych kierowców nie będzie się stosować Kodeksu pracy, tylko ustawę o czasie pracy kierowców, ponieważ Kodeks pracy nie znajduje zastosowania tam, gdzie jakąś kwestię w sposób odrębny reguluje ustawa dotycząca danej kategorii pracowników (tzw. pragmatyka).

Jeżeli więc pytanie dotyczy kierowców wykonujących przewóz drogowy - będą im przysługiwały diety.

Tekst opublikowany: 

24 sierpnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel