Diety kierowców po przepracowaniu 8 godzin pracy

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 30 lipca 2012
Pytanie:  Czy kierowcom, którzy zatrudnieni w naszej firmie na podstawie umowy o pracę, jako miejsce wykonywania pracy wskazany mają teren województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego i na tym terenie swoją pracę wykonują, należą się diety po przepracowaniu 8 godzin pracy?

Przeczytaj odpowiedź eksperta i dowiedz się, czy kierowcom po przepracowaniu 8 godzin pracy będą przysługiwały diety.

Odpowiedź: 

To zależy jakiej kategorii kierowców dotyczy pytanie. Diety są należnościami z tytułu podróży służbowych i są przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki w takiej podróży.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy podróż służbowa to wyjazd w ceku wykonania zadania służbowego poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejsce pracy pracownika.

Nieco inaczej jest w przypadku kierowców wykonujących przewóz drogowy (czyli co do zasady takich, pojazdy, które łącznie z przyczepą lub naczepą przekraczają 3,5 tony). Dla takich kierowców - zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców - podróżą służbową jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy, jego filii przedstawicielstwa lub oddziału i każdy wyjazd poza taką miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego. Zatem, do tych kierowców nie będzie się stosować Kodeksu pracy, tylko ustawę o czasie pracy kierowców, ponieważ Kodeks pracy nie znajduje zastosowania tam, gdzie jakąś kwestię w sposób odrębny reguluje ustawa dotycząca danej kategorii pracowników (tzw. pragmatyka).

Jeżeli więc pytanie dotyczy kierowców wykonujących przewóz drogowy - będą im przysługiwały diety.

Tekst opublikowany: 

24 sierpnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel