Dieta i ryczałt wypłacany w podróży służbowej

Dodano: 14 stycznia 2007

Pytanie: Koszt diety wynosi 23 zł za dobę podróży. Według aktualnych przepisów pracownik ma prawo do połowy diety - jeśli delegacja trwała od 8 do 12 godzin i pełnej diety - jeżeli delegacja trwała ponad 12 godzin. Czy musi być doba podróży?Ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejskiej wypłacany jest za każdą rozpoczętą dobę (bez względu na to, ile ona trwała) w wysokości 20% diety.Rozumiem, że wynosi więc 4,60 zł zarówno przy połowie diety, jak i przy całej diecie? - pyta księgowa z Kutna.

Odpowiedź: Odpowiadając na Pani pytania informuję, że zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), mówią o dietach za dobę podróży.

Co do ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, to tak, wynosi on obecnie 4,60 zł, niezależnie, czy pracownikowi przysługuje cała, czy połowa diety.

Powinna Pani wiedzieć, że jeżeli Pani pracodawca nie ustalił w swoich przepisach wewnętrznych zasad rozliczania podróży służbowych, to stosuje się rozporządzenie z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), a ono wskazuje wysokość diety w przeliczeniu na dobę podróży.

Warunki wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej pracodawca inny niż należący do sfery budżetowej może określić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi od 1 stycznia 2007 r. 23 zł za dobę podróży. Tak więc zarówno Kodeks pracy, jak i rozporządzenie, mówią o dietach za dobę podróży.

Dalej rozporządzenie szczegółowo precyzuje, jak dietę ustalać. Tak więc należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu,) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

 1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
   • do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
   • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

  Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Ryczałt ten nie należy się pracownikowi, jeżeli nie ponosi on kosztów dojazdów. Jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, ryczałtu się nie stosuje. Oznacza to, że ryczałt wynosi obecnie 4,60 zł, niezależnie, czy pracownikowi przysługuje cała, czy połowa diety.

  Gdyby od tego miała być uzależniona kwota ryczałtu, to zapewne ustawodawca zapisałby to w rozporządzeniu.

  Poza tym, od stosowania omawianego rozporządzenia i wypłacania pracownikom diet i innych należności według tych przepisów zależy zwolnienie tych wypłat z opodatkowania oraz z oskładkowania.

  Podstawa prawna:

  - art.775 Kodeksu pracy,

  - § 4, 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

  Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


  Odpowiedź udzielona: 12 stycznia 2007
  Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
  Zaloguj się aby dodać komentarz

  Najnowsze porady

  © PortalFK.pl
  Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

  Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

  x
  wiper-pixel