Czy można wysyłać pracowników młodocianych w delegację?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Firma dostała zlecenie na usługi budowlane w innej miejscowości i uczeń odbędzie praktykę nie tylko w piątek programowo, ale również w sobotę za dodatkową opłatą, w tym nocleg. Czy możemy delegować pracownika młodocianego do pracy w innej miejscowości, czy jest to zgodne z przepisami prawa pracy?
Odpowiedź: 

Nie, nie można ucznia – pracownika młodocianego wysłać w delegację.

Co prawda w przepisach Działu IX Kodeksu pracy (dalej: kp) dotyczącego zatrudniania młodocianych nie ma takiego zakazu wyrażonego wprost, ale możliwości wysłania młodocianego w delegacje opisanej w pytaniu przeciwstawia się zasada, że młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Skoro zatem niedziela, zgodnie z kp, obejmuje 24 godziny od 6.00 w tym dniu do 6.00 w poniedziałek, oznacza to, że od godziny 6.00 w sobotę młodociany musi odpoczywać. Nie może być więc w sobotę w pracy w ramach delegacji.

Ponadto przerwa nocna młodocianego poprzedzająca wolną dla niego sobotę musi rozpocząć się już od godz. 16.00. Wymaga tego Kodeks pracy, stanowiąc, że przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Teoretycznie odpoczynek tygodniowy młodocianego mógłby obejmować godziny od 6.00 rano w niedzielę do 6.00 rano w poniedziałek (24 godziny) i 24 godziny od 6.00 w poniedziałek do 6.00 we wtorek, ale mogłoby się to kłócić z obowiązkiem nauki młodocianego.

Młodociany ma bowiem obowiązek dokształcania się, a pracodawca ma mu to umożliwiać, w szczególności zwalniając go z pracy na zajęcia szkolne (na dokształcanie w innych formach). Natomiast nie może zaistnieć sytuacja odwrotna, taka, że pracodawca – ze względu na polecenie młodocianemu pracy w sobotę – pisze uczniowi zwolnienie z zajęć (usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach) w poniedziałek.

Dodatkową kwestią, przesądzającą o braku możliwości wydania młodocianemu polecenia wyjazdu w delegację (podróż służbową), jest konieczność uzyskiwania zgody rodziców na każdy samodzielny wyjazd ich dziecka.

Pamiętajmy, że młodociany jest to dziecko, które wyjątkowo może pracować, żeby nauczyć się zawodu i po uzyskaniu pełnoletności być samodzielne, jeśli chodzi o uzyskiwanie środków na życie. Ponieważ pracownik młodociany to dziecko, a nie osoba dorosła, to oznacza, że ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie może samo wyjeżdżać, gdzie chce. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Zatem pracodawca jest ograniczony w możliwości wysłania młodocianego w podróż służbową, także ze względu na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wyraźnie stanowi, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój.

Tekst opublikowany: 

15 lutego 2009 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel