Czy można wysyłać pracowników młodocianych w delegację?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 15 lutego 2009
Pytanie:  Firma dostała zlecenie na usługi budowlane w innej miejscowości i uczeń odbędzie praktykę nie tylko w piątek programowo, ale również w sobotę za dodatkową opłatą, w tym nocleg. Czy możemy delegować pracownika młodocianego do pracy w innej miejscowości, czy jest to zgodne z przepisami prawa pracy?
Odpowiedź: 

Nie, nie można ucznia – pracownika młodocianego wysłać w delegację.

Co prawda w przepisach Działu IX Kodeksu pracy (dalej: kp) dotyczącego zatrudniania młodocianych nie ma takiego zakazu wyrażonego wprost, ale możliwości wysłania młodocianego w delegacje opisanej w pytaniu przeciwstawia się zasada, że młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Skoro zatem niedziela, zgodnie z kp, obejmuje 24 godziny od 6.00 w tym dniu do 6.00 w poniedziałek, oznacza to, że od godziny 6.00 w sobotę młodociany musi odpoczywać. Nie może być więc w sobotę w pracy w ramach delegacji.

Ponadto przerwa nocna młodocianego poprzedzająca wolną dla niego sobotę musi rozpocząć się już od godz. 16.00. Wymaga tego Kodeks pracy, stanowiąc, że przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Teoretycznie odpoczynek tygodniowy młodocianego mógłby obejmować godziny od 6.00 rano w niedzielę do 6.00 rano w poniedziałek (24 godziny) i 24 godziny od 6.00 w poniedziałek do 6.00 we wtorek, ale mogłoby się to kłócić z obowiązkiem nauki młodocianego.

Młodociany ma bowiem obowiązek dokształcania się, a pracodawca ma mu to umożliwiać, w szczególności zwalniając go z pracy na zajęcia szkolne (na dokształcanie w innych formach). Natomiast nie może zaistnieć sytuacja odwrotna, taka, że pracodawca – ze względu na polecenie młodocianemu pracy w sobotę – pisze uczniowi zwolnienie z zajęć (usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach) w poniedziałek.

Dodatkową kwestią, przesądzającą o braku możliwości wydania młodocianemu polecenia wyjazdu w delegację (podróż służbową), jest konieczność uzyskiwania zgody rodziców na każdy samodzielny wyjazd ich dziecka.

Pamiętajmy, że młodociany jest to dziecko, które wyjątkowo może pracować, żeby nauczyć się zawodu i po uzyskaniu pełnoletności być samodzielne, jeśli chodzi o uzyskiwanie środków na życie. Ponieważ pracownik młodociany to dziecko, a nie osoba dorosła, to oznacza, że ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie może samo wyjeżdżać, gdzie chce. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Zatem pracodawca jest ograniczony w możliwości wysłania młodocianego w podróż służbową, także ze względu na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wyraźnie stanowi, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój.

Tekst opublikowany: 

15 lutego 2009 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel