Sektor Publiczny

Podzielona płatność w jednostkach samorządu terytorialnego

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 14 maja 2018
Pytanie:  Czy w jednostce samorządu terytorialnego (miasto na prawach powiatu, ok. 100 jednostek podległych) od 1 lipca 2018 r. obowiązkowe jest wprowadzenie podzielonej płatności? Jak technicznie powinno to wyglądać? Czy rachunki VAT powinny być otwarte do każdego rachunku rozliczeniowego w podległej jednostce organizacyjnej? Czy też należy je otworzyć bezpośrednio w gminie (nie mamy CUW)?
Odpowiedź: 

Tak, jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązane posiadać rachunki VAT.

Z początkiem lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą tego mechanizmu będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Dzięki temu dostawca – zważywszy, że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy – nie będzie mógł przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści podatek VAT należny fiskusowi.

Nie ma wyłączenia stosowania przepisów określających mechanizm podzielonej płatności do jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji również jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązane posiadać rachunki VAT.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że rachunki VAT banki oraz SKOK-i prowadzić będą do wszystkich rachunków rozliczeniowych z zastrzeżeniem, że dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank lub SKOK prowadzić będzie jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych (zob. dodawane z dniem 1 lipca 2018 r. art. 62a ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe).

Zwrócić należy uwagę, że w przytoczonych przepisach mowa jest o posiadaczach rachunków rozliczeniowych, a nie podatnikach. W konsekwencji uważam, że jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego we własnym imieniu posiadające rachunki bankowe powinny posiadać odrębne rachunki VAT. Z punktu widzenia VAT oznaczać to będzie posiadanie przez jednostki samorządu terytorialnego znacznej ilości (kilkudziesięciu, czasem kilkuset, a nawet kilku tysięcy) rachunków VAT.

Niestety, brak jest jak na razie wyjaśnień Ministerstwa Finansów w tej kwestii.

Wskazać na zakończenie pragnę, że obowiązek tworzenia rachunków VAT obciąża banki i SKOK-i, a nie posiadaczy rachunków. W konsekwencji jednostki samorządu terytorialnego nie muszą podejmować żadnych działań w celu utworzenia rachunków VAT.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel