Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1118)

Dodano: 1 sierpnia 2019
Dz.U.19..1118
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych
(Dz.U. z dnia 17 czerwca 2019 r.)

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410 oraz z 2018 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1, stosuje się po raz pierwszy do rozliczenia podatku za lipiec 2019 r.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 193).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
Załącznik Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1)
Słowa kluczowe:
deklaracja
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel