Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1673)

Dz.U.14..1673
rozporządzenie
Ministra Finansów1)
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014
(Dz.U. z dnia 28 listopada 2014 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór części uzupełniającej zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)), składanego za rok 2014, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w 2014 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529
i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644 i 1662.
Załącznik 1 Część uzupełniająca zeznania podatkowego
Słowa kluczowe:
zeznanie podatkowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel