Poznaj korzystne stanowisko dla twórców aplikacji na urządzenia mobilne

Maciej Dudziński

Autor: Maciej Dudziński

Dodano:
75c6e8ad4cec0bc4a3512e3cfacdcabbbd8cc3c7-medium

Jak rozliczyć należności uzyskiwane z tworzonych przez podatnika aplikacji mobilnych? W tej kwestii wypowiedział się dyrektor KIS. Sprawdź stanowisko i poznaj komentarz eksperta.

W przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami), uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS).

Czego dotyczyła sprawa

Sprawa dotyczyła podatnika, który miał zamiar tworzyć aplikacje i udostępniać je na specjalnie do tego utworzonej platformie. Podatnik wyjaśnił, że będzie się to odbywać po pracy, choć w procesie ciągłym i z nastawieniem na uzyskanie dochodu.

Podatnik nie był pewny, czy może ewentualne zyski rozliczać w PIT-37 w rubryce Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też musi założyć działalność gospodarczą ze względu na zorganizowany, ciągły i zarobkowy charakter tych działań.

Zdaniem podatnika, tak uzyskiwany przychód należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, bowiem aplikacja jest chroniona prawem autorskim, a za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i pokrewnych.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Ze stanowiskiem podatnika zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS). Organ podatkowy wyjaśnił, że uzyskany przez podatnika przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych.

KOMENTARZ EKSPERTA Maciej Dudziński prawnik Kancelarii Pałucki Trusiński

Przedstawione stanowisko dyrektora KIS należy przyjąć z zadowoleniem i uznać za przejaw pościgu linii interpretacyjnej organów podatkowych za rozwojem technologicznym.

Programy komputerowe są zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych samodzielnym przedmiotem ochrony praw autorskich. Ustawa zalicza programy komputerowe do kategorii utworów wyrażonych słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. Ochrona przyznana programowi komputerowemu przez ustawę obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Natomiast przychód z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występuje w sytuacji, w której mamy do czynienia z przedmiotem praw majątkowych w postaci utworu, a osiągnięty przychód jest bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi.

Z informacji przedstawionych w stanie faktycznym wynika, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Wnioskodawca udziela firmie prowadzącej sklep mobilny, licencji na udostępnianie aplikacji klientom sklepu. Co istotne klientom sklepu licencji dotyczącej prawa do instalowania i używania aplikacji udziela również Wnioskodawca, a nie sklep.

Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT , czyli przychodu z praw majątkowych.

Zawarte w art. 18 ustawy o PIT wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych.

Przychód z praw majątkowych powstaje, zatem również w przypadku przychodów związanych z udzielaniem licencji. O kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza bowiem treść danej umowy, a nie forma zawiązania stosunku prawnego. Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia.

Umowa licencyjna jest to umowa, na podstawie której twórca uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w określony sposób. W odróżnieniu od umów o przeniesienie praw autorskich poprzez umowy licencyjne autor nie wyzbywa się autorskich praw majątkowych, a jedynie upoważnia do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji.

Powyższe rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne. Jednym z najczęstszych sposobów korzystania z praw własności intelektualnej jest ustanowienie możliwości korzystania z tych praw albo z przedmiotów objętych prawami poprzez udzielenie uprawnionemu licencji. Prawo majątkowe pozostaje wówczas przy podatniku, a inne osoby mają możliwość korzystania z tego prawa w ramach udzielonej im licencji.

W omawianym przypadku przychodem będzie wynagrodzenie wypłacane podatnikowi za udzielenie licencji, które jak najbardziej może rozliczyć w PIT-37 w rubryce Prawa autorskie i inne prawa.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN

Słowa kluczowe:
aplikacjasmartfon
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel