Sprawdź, o ile wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2018 r.

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

Dodano: 28 września 2017
e752501f2bb37cfdb2a776d454f7372880bd2d29-medium

Od 1 stycznia 2018 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że wzrosną też kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Poznaj aktualne stawki.

Kodeks karny skarbowy wyraźnie wskazuje, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 k.k.s.). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w firmie w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

W 2018 r. kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie będą wyższe. Zostało bowiem podwyższone na 2018 r. minimalne wynagrodzenie do kwoty 2.100 złrozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 k.k.s., kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

A zatem w 2018 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 10.500 (5x 2.100 zł).

Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 210 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 42.000 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 k.k.s., sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (2.100 zł/30= 70 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (400x 70zł = 28.000 zł).

A zatem, w 2018 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 70 zł do 28.000 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 700 zł (10 stawek dziennych x 70 zł) do 20.160.000 (720 stawek x max stawkę dzienną czyli 28.000 zł).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKROCZENIA PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

Wykroczenia

2017

2018

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5.krotność minimalnego wynagrodzenia)

10.000 zł

10.500 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 2.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 200 zł

do 4000 zł

od 210 zł

do 4200 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 200 zł

do 40.000 zł

od 210 zł

do 42.000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 200 zł

do 20.000 zł

od 210 zł

do 21.000 zł

Przestępstwa

2017

2018

Stawka dzienna

od 66,66 zł

do 26.664 zł

od 70 zł

do 28.000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

od 666, 60 zł

do 19.198.080 zł

od 700 zł

do 20.160.000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 666, 60 zł

do 5.332.800 zł

od 700 zł

do 5.600.000 zł

● ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.),

 ● rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747)

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji na tematy podatkowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel