Od 2017 roku wzrastają kary za błędy podatkowe

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Dodano: 2 stycznia 2017

W tym roku obowiązują wyższe kwoty pieniężne za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych. Wiąże się to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą wyliczenia kar i grzywien. Sprawdź aktualne limity.

Wyższa płaca minimalna to wyższe kary

Od 2017 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło z1.850 zł do 2.000 zł. Oznacza to wzrost zagrożenia za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Corocznie kwoty grzywien, które stanowią kary za popełniane przestępstwa lub wykroczenia skarbowe są podwyższane ze względu na waloryzację płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie jest podstawą wyliczenia limitów kar pieniężnych określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Odpowiedzialność za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe dotyczy osób, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, np. niezłożenie w terminie zeznania podatkowego PIT-36 lub deklaracji VAT-7 stanowi wykroczenie skarbowe.

Przestępstwa skarbowe

Za przestępstwa skarbowe sąd może ukarać: grzywną w stawkach dziennych, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności. Wymierzając karę grzywny, określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej (najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720). Sąd może też wymierzyć karę grzywny wyrokiem nakazowym w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych.

Ustalając stawkę dzienną, brane są pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe (stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności).

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą i zadeklarował, że będzie opodatkowany na zasadach ogólnych, będzie prowadził księgę przychodów i rozchodów. Niestety podczas kontroli okazało się, że wpłacał zaliczki na PIT w oparciu o prowadzone luźne zapiski, które nie odpowiadały wzorowi podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku może mu być postawiony zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. W myśl art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Oznacza to, że maksymalna kwota grzywny za to przestępstwo w 2017 roku może być orzeczona przez sąd w wysokości 6.399.360 zł (240 stawek x 26.664 zł – maksymalna stawka dzienna).

Za wykroczenia mandat

Za wykroczenie Kodeks karny skarbowy przewiduje wyłącznie grzywnę, którą wymierza organ podatkowy (najczęściej urząd skarbowy) lub sąd. W takich przypadkach kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – od 200 zł do 40.000 zł).

Podatnik może być ukarany mandatem za wykroczenie skarbowe, który wymierza tylko organ podatkowy za zgodą danej osoby. W takiej sytuacji  grzywna jest określona w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r.- 4.000 zł).

Wyrokiem nakazowym sąd może wymierzyć karę grzywny za wykroczenie skarbowe w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – 20.000 zł).

Należy też pamiętać o określeniu granicy między wykroczeniem, a przestępstwem skarbowym, gdyż decyduje to o kompetencji rozstrzygania sprawy (sąd lub organ podatkowy).

Kodeks karny skarbowy określa, że wykroczeniem skarbowym jest czyn pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2017 r. będzie to 10.000 zł).

Limity obowiązujące w 2017 i 2016 roku

 

Granica między wykroczeniem a przestępstwem (5-krotność minimalnego wynagrodzenia):

2017 r. – 10.000 zł

2016 r. – 9.250 zł

 

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia):

2017 r. – od 200 zł do 4.000 zł

2016 r. – od 185 zł do 3.700 zł

 

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia):

2017 r. – od 200 zł do 40.000 zł

2016 r. – od 185 zł do 37.000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem (od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia):

2017 r. – od 200 zł do 20.000 zł

2016 r. – od 185 zł do 18.500 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest przez sąd w systemie stawek dziennych i wynika z przemnożenia wysokości jednej stawki przez ich liczbę. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.

Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny za przestępstwo w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych.

Od minimalnego wynagrodzenia zależy wysokość jednej stawki, która nie może być niższa od 1/30 tego wynagrodzenia do 400-krotności tej 1/30.

Stawka dzienna:

2017 r. – od 66,66 zł do 26.664 zł

2016 r. – od 61,66 zł do 24.664 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona wyrokiem:

2017 r. – od 666,60 zł do 19.198.080 zł

2016 r. – od 616,60 zł do 17.758.080 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona nakazem:

2017 r. – od 666,60 zł do 5.332.800  zł

2016 r. – od 616,60 zł do 4.932.800 zł

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Bogdan Świąder – z wykształcenia prawnik, od 2007 roku licencjonowany doradca podatkowy, dziennikarz, redaktor kilku ogólnopolskich gazet, wieloletni pracownik organów podatkowych w których zajmował się podatkami dochodowymi, VAT, kontrolą oraz sprawami karnymi skarbowymi. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, prawa celnego, spraw karnych skarbowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel