Ubezpieczenie należności krajowych i zagranicznych na przykładzie

Dodano: 20 października 2016
ubezpieczenia

Niemal każde większe przedsiębiorstwo korzysta dzisiaj z kredytu kupieckiego i jednocześnie samo sprzedaje swoje produkty na warunkach odroczonego terminu płatności. Tym samym spory udział w kapitale pracującym takiej firmy stanowią należności. Przy terminach płatności rzędu 30 czy 60 dni oznacza to dodatkowo spore ryzyko związane z możliwością braku zapłaty za dostawy, które mogą mieć wartość nawet kilku milionów złotych jednorazowo. W niniejszym artykule zapoznamy się ze specyfiką ubezpieczeń należności na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego.

Praktycznie od początku lat 90-tych na krajowym rynku ubezpieczyciele zaczęli oferować polisy, które zabezpieczały należności wynikające z dostaw towarów. Początkowo produkt dedykowany był głównie dla handlu międzynarodowego, jednakże z czasem, powiększający się wolumen należności w gospodarce krajowej i w związku z tym wzrost przełożenia na ryzyko utraty płynności, skłonił firmy ubezpieczeniowe do rozszerzenia oferty również na należności krajowe. Oferowane przez coraz większą ilość towarzystw ubezpieczeniowych polisy zaczęły wykupywać również podmioty o średniej wielkości, co jednoznacznie wskazywało na rosnącą świadomość przedsiębiorców i chęć do ograniczania ryzyka handlowego.

WAŻNE

Dziś zabezpieczanie się przed tego rodzaju ryzykiem jest wręcz wymagane w wielu korporacjach, i często regulowane zapisami w wewnętrznych aktach dotyczących zarzadzania ryzykiem.

PRZYKŁAD

Firma TREKNET zajmuje się wytwarzaniem podzespołów komputerowych. Zatrudnia 800 osób w dwóch lokalizacjach i produkuje towary zarówno na rynek krajowy jak i eksportowy. W związku z udzielaniem kredytu kupieckiego i wzrastającymi wolumenami sprzedaży, zarząd podejmuje decyzję o ograniczeniu ryzyka handlowego poprzez wykupienie polisy ubezpieczającej należności.

Dyrektor Finansowy wysyła zapytania ofertowe do kilku wiodących ubezpieczycieli. Ochroną mają być objęte zarówno należności krajowe jak i zagraniczne.

Z punktu widzenia TREKNET-u istotne będzie kilka aspektów umowy z ubezpieczycielem. Dwa najistotniejsze to cena oraz możliwość zastosowania ochrony ubezpieczeniowej dla danej należności.

Odnosząc się do pierwszego z nich warto wspomnieć, że wbrew pozorom ceny oferowanych polis potrafią znacznie się różnić. Ma na to wpływ zarówno zasięg działania ubezpieczyciela w skali całego świata jak i specyfika działalności handlowej ubezpieczającego – w tym przypadku TREKNET-u. Ważna jest sama kwota należności, która miałyby być objęta polisą – im jest wyższa, tym niższy procentowo będzie wskaźnik określający główny składnik ceny.

Istotne również jest, czy większość odbiorców znajduje się na terenie Polski, czy odbiorcy zagraniczni mają siedziby w krajach Unii i innych wysoko rozwiniętych, czy też w krajach mniej stabilnych, co generowałoby wyższą stawkę za ryzyko. Bezpośrednio łączy się to z pytaniem o możliwość zastosowania ochrony. Nie każdy z ubezpieczycieli zgodzi się na ochronę należności w danym kraju, ponieważ może uznać to za zbyt ryzykowne lub nie posiadać na tym terenie ubezpieczyciela reasekuratora.

Innym niezwykle ważnym elementem dla wyboru polisy są zasady bieżącej obsługi i szybkości weryfikowania nowych odbiorców TREKNET-u dla potrzeb oszacowania limitu kredytowego, jaki mógłby być objęty ochroną. Zdarza się bowiem, że nowo pozyskiwani odbiorcy chcą odebrać pierwszą dostawę, np. na preferencyjnych warunkach, a dostawca czeka zbyt długo na zbadanie sytuacji finansowej nowego odbiorcy przez ubezpieczyciela, który chce mieć pewność, że nowo przyznany limit kredytowy nie wygeneruje zbytniego ryzyka.

Jakiego ubezpieczyciela wybrać

W praktyce to najczęściej duzi gracze z rynku ubezpieczeniowego są w stanie przedstawić kompletną ofertę w postaci ochrony należności od odbiorców z nawet dość egzotycznych krajów, przy czym wiadomo, że kraje niestabilne politycznie raczej nie będą brane pod uwagę w tej kalkulacji.

1. Istotne jest, aby ubezpieczyciel współpracował z kilkoma renomowanymi globalnymi wywiadowniami gospodarczymi, a przynajmniej posiadał w każdym kraju co najmniej jeden kooperujący  podmiot z tej branży.
2. Dla szybkiego oszacowania potencjału kredytowego odbiorcy, niezwykle istotna jest aktualna informacja na temat ewentualnych zaległości płatniczych i jego ogólnej sytuacji finansowej.

3. Kolejnym ważnym elementem, który nie przesądzając początkowo o wyborze ubezpieczyciela, pozostaje ważny z punktu widzenia późniejszej bieżącej współpracy, jest internetowy serwis, za pomocą którego przedsiębiorstwo przesyła wszelkie informacje i otrzymuje decyzje o nadanych lub cofniętych limitach kredytowych. W kontekście negocjowanych czasami z dnia na dzień dostaw, istotny jest tu sprawny przepływ informacji co do decyzji ubezpieczyciela w sprawie wnioskowanego limitu kredytu kupieckiego.

4. Pozostają jeszcze kwestie przejrzystości umowy i samej renomy towarzystwa ubezpieczeniowego. O ile wieloletnie doświadczenie i uznana marka ubezpieczyciela dają jakąś gwarancję optymalnie dobranego dla firmy produktu, o tyle dokonując wyboru polisy, należy zwracać uwagę na każdy szczegół zapisów umownych, co ma ogromne znaczenie przy rozpatrywaniu ewentualnych zdarzeń szkodowych.

Zapoznaj się z poprzednim artykułem z tego cyklu: Ubezpieczenie majątku dużych przedsiębiorstw – sprawdź jak zidentyfikować ryzyka oraz co oznacza wartość odtworzeniowa majątku. W kolejnym materiale przybliżymy tematykę ubezpieczenia OC członków zarządu w dużych spółkach.

Łukasz Kułakowski, ekonomista, zatrudniony w Dziale Podatków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., gdzie odpowiada m.in. za politykę cen transferowych

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel