Ubezpieczenie należności krajowych i zagranicznych na przykładzie

Dodano: 20 października 2016
ubezpieczenia

Niemal każde większe przedsiębiorstwo korzysta dzisiaj z kredytu kupieckiego i jednocześnie samo sprzedaje swoje produkty na warunkach odroczonego terminu płatności. Tym samym spory udział w kapitale pracującym takiej firmy stanowią należności. Przy terminach płatności rzędu 30 czy 60 dni oznacza to dodatkowo spore ryzyko związane z możliwością braku zapłaty za dostawy, które mogą mieć wartość nawet kilku milionów złotych jednorazowo. W niniejszym artykule zapoznamy się ze specyfiką ubezpieczeń należności na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego.

Praktycznie od początku lat 90-tych na krajowym rynku ubezpieczyciele zaczęli oferować polisy, które zabezpieczały należności wynikające z dostaw towarów. Początkowo produkt dedykowany był głównie dla handlu międzynarodowego, jednakże z czasem, powiększający się wolumen należności w gospodarce krajowej i w związku z tym wzrost przełożenia na ryzyko utraty płynności, skłonił firmy ubezpieczeniowe do rozszerzenia oferty również na należności krajowe. Oferowane przez coraz większą ilość towarzystw ubezpieczeniowych polisy zaczęły wykupywać również podmioty o średniej wielkości, co jednoznacznie wskazywało na rosnącą świadomość przedsiębiorców i chęć do ograniczania ryzyka handlowego.

WAŻNE

Dziś zabezpieczanie się przed tego rodzaju ryzykiem jest wręcz wymagane w wielu korporacjach, i często regulowane zapisami w wewnętrznych aktach dotyczących zarzadzania ryzykiem.

PRZYKŁAD

Firma TREKNET zajmuje się wytwarzaniem podzespołów komputerowych. Zatrudnia 800 osób w dwóch lokalizacjach i produkuje towary zarówno na rynek krajowy jak i eksportowy. W związku z udzielaniem kredytu kupieckiego i wzrastającymi wolumenami sprzedaży, zarząd podejmuje decyzję o ograniczeniu ryzyka handlowego poprzez wykupienie polisy ubezpieczającej należności.

Dyrektor Finansowy wysyła zapytania ofertowe do kilku wiodących ubezpieczycieli. Ochroną mają być objęte zarówno należności krajowe jak i zagraniczne.

Z punktu widzenia TREKNET-u istotne będzie kilka aspektów umowy z ubezpieczycielem. Dwa najistotniejsze to cena oraz możliwość zastosowania ochrony ubezpieczeniowej dla danej należności.

Odnosząc się do pierwszego z nich warto wspomnieć, że wbrew pozorom ceny oferowanych polis potrafią znacznie się różnić. Ma na to wpływ zarówno zasięg działania ubezpieczyciela w skali całego świata jak i specyfika działalności handlowej ubezpieczającego – w tym przypadku TREKNET-u. Ważna jest sama kwota należności, która miałyby być objęta polisą – im jest wyższa, tym niższy procentowo będzie wskaźnik określający główny składnik ceny.

Istotne również jest, czy większość odbiorców znajduje się na terenie Polski, czy odbiorcy zagraniczni mają siedziby w krajach Unii i innych wysoko rozwiniętych, czy też w krajach mniej stabilnych, co generowałoby wyższą stawkę za ryzyko. Bezpośrednio łączy się to z pytaniem o możliwość zastosowania ochrony. Nie każdy z ubezpieczycieli zgodzi się na ochronę należności w danym kraju, ponieważ może uznać to za zbyt ryzykowne lub nie posiadać na tym terenie ubezpieczyciela reasekuratora.

Innym niezwykle ważnym elementem dla wyboru polisy są zasady bieżącej obsługi i szybkości weryfikowania nowych odbiorców TREKNET-u dla potrzeb oszacowania limitu kredytowego, jaki mógłby być objęty ochroną. Zdarza się bowiem, że nowo pozyskiwani odbiorcy chcą odebrać pierwszą dostawę, np. na preferencyjnych warunkach, a dostawca czeka zbyt długo na zbadanie sytuacji finansowej nowego odbiorcy przez ubezpieczyciela, który chce mieć pewność, że nowo przyznany limit kredytowy nie wygeneruje zbytniego ryzyka.

Jakiego ubezpieczyciela wybrać

W praktyce to najczęściej duzi gracze z rynku ubezpieczeniowego są w stanie przedstawić kompletną ofertę w postaci ochrony należności od odbiorców z nawet dość egzotycznych krajów, przy czym wiadomo, że kraje niestabilne politycznie raczej nie będą brane pod uwagę w tej kalkulacji.

1. Istotne jest, aby ubezpieczyciel współpracował z kilkoma renomowanymi globalnymi wywiadowniami gospodarczymi, a przynajmniej posiadał w każdym kraju co najmniej jeden kooperujący  podmiot z tej branży.
2. Dla szybkiego oszacowania potencjału kredytowego odbiorcy, niezwykle istotna jest aktualna informacja na temat ewentualnych zaległości płatniczych i jego ogólnej sytuacji finansowej.

3. Kolejnym ważnym elementem, który nie przesądzając początkowo o wyborze ubezpieczyciela, pozostaje ważny z punktu widzenia późniejszej bieżącej współpracy, jest internetowy serwis, za pomocą którego przedsiębiorstwo przesyła wszelkie informacje i otrzymuje decyzje o nadanych lub cofniętych limitach kredytowych. W kontekście negocjowanych czasami z dnia na dzień dostaw, istotny jest tu sprawny przepływ informacji co do decyzji ubezpieczyciela w sprawie wnioskowanego limitu kredytu kupieckiego.

4. Pozostają jeszcze kwestie przejrzystości umowy i samej renomy towarzystwa ubezpieczeniowego. O ile wieloletnie doświadczenie i uznana marka ubezpieczyciela dają jakąś gwarancję optymalnie dobranego dla firmy produktu, o tyle dokonując wyboru polisy, należy zwracać uwagę na każdy szczegół zapisów umownych, co ma ogromne znaczenie przy rozpatrywaniu ewentualnych zdarzeń szkodowych.

Zapoznaj się z poprzednim artykułem z tego cyklu: Ubezpieczenie majątku dużych przedsiębiorstw – sprawdź jak zidentyfikować ryzyka oraz co oznacza wartość odtworzeniowa majątku. W kolejnym materiale przybliżymy tematykę ubezpieczenia OC członków zarządu w dużych spółkach.

Łukasz Kułakowski, ekonomista, zatrudniony w Dziale Podatków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., gdzie odpowiada m.in. za politykę cen transferowych

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel