Ubezpieczenie majątku dużych przedsiębiorstw – sprawdź jak zidentyfikować ryzyka oraz co oznacza wartość odtworzeniowa majątku

Dodano: 19 października 2016
ryzyko

W przedsiębiorstwach produkcyjnych rzeczowy majątek firmy ma kluczowe znaczenie dla ich bieżącego funkcjonowania. Ryzyko uszkodzenia czy też zniszczenia majątku stricte produkcyjnego np. maszyn, urządzeń powinno być więc zidentyfikowane w przedsiębiorstwie jako jedno z ważniejszych. W tym artykule omówimy rozmaite aspekty ubezpieczania majątku dużego przedsiębiorstwa.

W odróżnieniu od działalności pośredniczących np. w handlu czy też dostarczających usługi lub produkty finansowe, firma produkująca fizyczne towary posiada maszyny, urządzenia, bez których niemożliwe byłoby jej funkcjonowanie. Uszkodzenie czy zniszczenie tego składnika majątku firmy mogłoby narazić ją na ogromne straty finansowe.

Dowiedz się, co składa się na rzeczywistą wartość majątku produkcyjnego

Należy mieć tu na względzie, iż rzeczywista wartość takiego wyposażenia dla firmy przewyższa nominalną cenę, za jaką zostało nabyte. Przy ubezpieczeniu należałoby dodatkowo kalkulować wartość zysku wygenerowanego dzięki środkom trwałym.

Jakie istnieją rodzaje polis chroniących majątek firmy

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć polisy chroniące majątek przedsiębiorstw a także potencjalne utracone w razie uszkodzenia mienia zyski. Ubezpieczenia takie są często oferowane w ramach tzw. globalnych programów ubezpieczeniowych, co szczególnie w przypadku międzynarodowych korporacji posiadających wiele lokalizacji produkcyjnych, pozwala wynegocjować niższą składkę ubezpieczeniową.

PRZYKŁAD

Firma TEX, międzynarodowe przedsiębiorstwo z branży FMCG produkujące napoje gazowane, inwestuje w innym kraju poprzez zakup dwóch odrębnych wytwórni napojów. Każda z przejmowanych firm posiada jedną lokalizację obejmująca fabrykę oraz budynki administracyjne.

Po włączeniu spółek do struktury korporacji, przed nowym właścicielem staje miedzy innymi zadanie ubezpieczenia majątku. Niezależnie od faktu, że poprzednia firma także wykupywała podobną polisę, TEX zechce zapewne skorzystać z obowiązujących u siebie standardów, aby mieć po pierwsze pewność, że ubezpieczenie obejmie jak najwięcej ryzyk a po drugie wynegocjować lepsze ceny ze względu na liczbę i zakres polis posiadanych w skali globalnej.

Wdrożenie rekomendacji poaudytowych warunkuje wypłatę odszkodowania

Przy zmianie ubezpieczyciela można spodziewać się przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego, polegającego na ocenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe stosowanych zabezpieczeń dla linii produkcyjnych oraz urządzeń i instalacji generujących ryzyko wypadków i zniszczeń. W przypadku wydanych przez wizytujących inspektorów rekomendacji poaudytowych, ich wdrożenie może stanowić warunek wypłaty odszkodowania przy ewentualnych późniejszych zdarzeniach szkodowych i będzie skontrolowane przy następnej wizycie inspektorów.

Wspomniane wcześniej ubezpieczenie zysku będzie skalkulowane w oparciu o uzyskiwane we wcześniejszych okresach przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe.

Co jeszcze warto ubezpieczyć

Poza ubezpieczeniem majątku od powszechnie zidentyfikowanych ryzyk typu pożar lub porywisty wiatr, specyfika działalności TEX generuje też kilka innych ryzyk. Istotna jest tutaj działalność związana z dostarczaniem napojów do hurtowni i sieci handlowych. Posiadając sporą flotę pojazdów niezbędne staje się wykupienie polisy ubezpieczającej dodatkowo towar w czasie transportu.

Ubezpieczenie wynajmowanego mienia

Ponadto często – szczególnie w sezonie letnim - podejmowane są zakrojone na szeroką skalę działania marketingowe. Wiąże się to z zakupem lub wynajmem np. namiotów, ekranów czy też sprzętu nagłośnieniowego. Wyposażenie takie zmienia lokalizacje i w przypadku wynajmu, często na tymczasowym użytkowniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia tego typu mienia od zniszczeń.

Na co zwracać uwagę przed ubezpieczaniem majątku przedsiębiorstwa?

Zanim firma wykupi polisę istotne powinna określić, jaka suma ubezpieczenia jest dla przedsiębiorstwa satysfakcjonująca oraz jakie są źródła potencjalnych szkód.

W wielkich firmach przeprowadzenie procesu mapowania ryzyk a także sporządzenie wyceny posiadanego majątku jest dosyć złożone.

Zestawienie środków trwałych może zawierać kilkanaście tysięcy pozycji, z czego duża część może być już zamortyzowana, i w księgach spółki widnieją środki trwałe z przypisaną do nich niewielką wartością.

WAŻNE

Na potrzeby ubezpieczenia należy oszacować więc wartość odtworzeniową wszystkich istotnych z punktu widzenia działalności budynków, maszyn i wyposażenia.

W razie zniszczenia mienia spółka powinna otrzymać odszkodowanie, które pozwoli na zakup i odbudowę majątku.

Z kolei identyfikowanie ryzyk powinno zawsze uwzględniać m.in.: 

  • lokalne standardy produkcji,
  • warunki geograficzne i klimatyczne,
  • aktualną sytuację geopolityczną oraz
  • dodatkowe elementy np. możliwość sabotażu.

Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy uświadomiły dobitnie, że celowe działania pojedynczych osób lub zorganizowanych grup mogą być nakierowane również na uderzanie w pojedyncze, ważne dla infrastruktury krajowej przedsiębiorstwa.

Warto zapamiętać:

  • Ryzyko uszkodzenia czy też zniszczenia majątku stricte produkcyjnego np. maszyn, urządzeń powinno być więc zidentyfikowane w przedsiębiorstwie jako jedno z ważniejszych.
  • Rzeczywista wartość wyposażenia dla firmy przewyższa nominalną cenę, za jaką zostało nabyte. Przy ubezpieczeniu należałoby dodatkowo kalkulować wartość zysku wygenerowanego dzięki środkom trwałym.
  • Wdrożenie rekomendacji poaudytowych warunkuje wypłatę odszkodowania.
  • Ubezpieczenie zysku jest kalkulowane w oparciu o uzyskiwane we wcześniejszych okresach przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe.
  • Na potrzeby ubezpieczenia należy oszacować więc wartość odtworzeniową wszystkich istotnych z punktu widzenia działalności budynków, maszyn i wyposażenia.
W kolejnym artykule z tego cyklu omówimy kwestię ubezpieczenia należności krajowych i zagranicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel