Zasady dokumentacji i ewidencji niskocennych środków trwałych

Dodano: 15 sierpnia 2011
Pytanie:  Często zakupujemy środki trwałe o wartości do 3.500 zł. Zgodnie z przepisami zaliczamy je do środków trwałych i amortyzujemy jednorazowo 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki te ewidencjonowane są  na osobnym koncie księgowym . Czy muszę wystawiać do takich środków trwałych OT i nadawać im nr ewidencyjny - inwentarzowy? Czy wystarczy tylko ewidencja na odrębnym koncie?

Odpowiadając na niniejsze pytanie należy podkreślić, że jednostka gospodarcza powinna w opisie zasad (polityki) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) określić jakie niskocenne przedmioty, które nie są składnikami danego obiektu inwentarzowego, zaliczyć lub nie do środków trwałych, mimo że okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok.

Odpowiedź: 

Odpowiadając na niniejsze pytanie należy podkreślić, że jednostka gospodarcza powinna w opisie zasad (polityki) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) określić jakie niskocenne przedmioty, które nie są składnikami danego obiektu inwentarzowego, zaliczyć lub nie do środków trwałych, mimo że okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok. Poniżej szczegółowy komentarz.

Od decyzji jednostki zależy, czy przykładowo przedmioty w cenie nabycia do 3.500 zł będą zaliczone do środków trwałych lub materiałów. Zasady (politykę) rachunkowości w zakresie niskocennych środków trwałych poniższy ilustruje przykład.

PRZYKŁAD
Spółka z o.o. określiła następujące zasady (politykę) rachunkowości w zakresie niskocennych środków trwałych:
  1. Przedmioty o okresie używania powyżej roku, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 1.000 zł są zaliczane do materiałów i ujmowane w kosztach w miesiącu ich nabycia. Dodatkowo są one objęte ewidencją ilościową.
  2. Przedmioty o okresie używania powyżej roku, których jednostkowa cena nabycia wynosi od 1.000 zł do 3.500 zł są zaliczane do środków trwałych i jednocześnie amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.
Jeżeli dany składnik jest środkiem trwałym, mimo że niskocennym (jednorazowo amortyzowanym) należy stosować takie same zasady dokumentacji i ewidencji, jak dla środków trwałych amortyzowanych w czasie. Wynika to z tego, że środki te mimo, że nie mają wartości księgowej, muszą być objęte kontrolą, a takie zadanie ma również rachunkowość.  
Tekst opublikowany: 

15 sierpnia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel