Wymiana barterowa a księgowanie i kwestie VAT

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 22 kwietnia 2011
Pytanie:  Kontrahent jest nam winny ponad 20.000 zł. Strony doszły do porozumienia, że zamiast wpłaty należnej nam kwoty przejmiemy od nich przeszkody konne warte około 20.000 zł. Jak powinna wyglądać taka transakcja w kwestii zapisów księgowych i VAT? Stosujemy jedynie konta zespołu 4. Czy wystarczy umowa porozumienia, czy też należy wystawić jakieś dodatkowe dokumenty?
Odpowiedź: 

Mamy tu do czynienia z tzw. handlem zamiennym - zasady ewidencji będą jednakże takie same jak w przypadku normalnej sprzedaży.

Z niniejszym pytaniem wiąże się tzw. handel zamienny (barter). Zasady ewidencji będą jednak takie same, jak normalna sprzedaż. Oznacza to, że kontrahent spółki zadającej pytanie musi wystawić fakturę za przeszkody konne. Natomiast spółka ujmuje to jako zakup (ujęty jako środki trwałe lub bezpośrednio w koszty; z pytania nie wynikają cechy przeszkód konnych).

Następnie można skompensować należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta. Przedstawiona odpowiedź wynika z art. 14 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

22 kwietnia 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel