Wymiana barterowa a księgowanie i kwestie VAT

Pytanie:  Kontrahent jest nam winny ponad 20.000 zł. Strony doszły do porozumienia, że zamiast wpłaty należnej nam kwoty przejmiemy od nich przeszkody konne warte około 20.000 zł. Jak powinna wyglądać taka transakcja w kwestii zapisów księgowych i VAT? Stosujemy jedynie konta zespołu 4. Czy wystarczy umowa porozumienia, czy też należy wystawić jakieś dodatkowe dokumenty?
Odpowiedź: 

Mamy tu do czynienia z tzw. handlem zamiennym - zasady ewidencji będą jednakże takie same jak w przypadku normalnej sprzedaży.

Z niniejszym pytaniem wiąże się tzw. handel zamienny (barter). Zasady ewidencji będą jednak takie same, jak normalna sprzedaż. Oznacza to, że kontrahent spółki zadającej pytanie musi wystawić fakturę za przeszkody konne. Natomiast spółka ujmuje to jako zakup (ujęty jako środki trwałe lub bezpośrednio w koszty; z pytania nie wynikają cechy przeszkód konnych).

Następnie można skompensować należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta. Przedstawiona odpowiedź wynika z art. 14 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

22 kwietnia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel