Wewnątrzwspólnotowe nabycie części w księgach rachunkowych

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 13 grudnia 2007

Pytanie: Firma zakupiła od kontrahenta z Niemiec części do remontowanej koparki. Zgodnie z zakupem wystawiła faktury wewnętrzne i wypełniła deklaracje VAT-UE. W deklaracji VAT-7 firma wykazała wspomnianą transakcję zakupu. Na jakich kontach należy zaksięgować ten zakup w kwocie netto, uwzględniając podatek należny wykazany w deklaracji VAT-7?

Pytanie: Firma zakupiła od kontrahenta z Niemiec części do remontowanej koparki. Zgodnie z zakupem wystawiła faktury wewnętrzne i wypełniła deklaracje VAT-UE. W deklaracji VAT-7 firma wykazała wspomnianą transakcję zakupu. Na jakich kontach należy zaksięgować ten zakup w kwocie netto, uwzględniając podatek należny wykazany w deklaracji VAT-7?


Odpowiedź: Wymiana części składowej koparki mieści się w zakresie pojęcia remontu. Dlatego też wydatki poniesione na zakup i montaż części należy bezpośrednio zaliczyć do kosztów w momencie ich poniesienia.


Wykazując wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podatnik ma obowiązek wykazać kwotę podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia (podatek należny) w deklaracji VAT oraz odpowiednio w deklaracji VAT UE.


Jeżeli podatnik polski jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE i podał numer identyfikacyjny kontrahentowi z Niemiec - wówczas zakup powinien być opodatkowany tylko raz, w kraju dostawy.


Zakładam, że posługując się numerem VAT-UE (z kodem PL) podatnik nabył części do koparki w wartości „netto”, a więc bez konieczności płacenia VAT w Niemczech - a z chwilą sprowadzenia części do Polski opodatkował transakcję w kraju.


Przy założeniu, że podatnik wykonuje czynności w całości opodatkowane VAT, odliczeniu podlega cała kwota podatku.


Jeżeli część kupiona w Niemczech będzie wykorzystana do remontu koparki i nie podniesie wartości użytkowej środka trwałego, ewidencja transakcji może przebiegać następująco:


1) zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego zgodnie z otrzymaną fakturą:

  • Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”,
  • Ma konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi niepowiązanymi” (w analityce: konto imienne kontrahenta);


2) faktura wewnętrzna - VAT

  • Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”,
  • Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego”;


3) zarachowanie w koszty wartości netto:

  • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5,
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.


4) WB - zapłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego:

  • Wn konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” (w analityce: konto imienne kontrahenta),
  • Ma konto 135 „Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych” (euro).


Podstawa prawna:

- art. 31 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie


Odpowiedź udzielona: 13 grudnia 2007 r.
Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Słowa kluczowe:
koparkaWNT

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel