Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Wewnątrzwspólnotowe nabycie części w księgach rachunkowych

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 13 grudnia 2007

Pytanie: Firma zakupiła od kontrahenta z Niemiec części do remontowanej koparki. Zgodnie z zakupem wystawiła faktury wewnętrzne i wypełniła deklaracje VAT-UE. W deklaracji VAT-7 firma wykazała wspomnianą transakcję zakupu. Na jakich kontach należy zaksięgować ten zakup w kwocie netto, uwzględniając podatek należny wykazany w deklaracji VAT-7?


Odpowiedź: Wymiana części składowej koparki mieści się w zakresie pojęcia remontu. Dlatego też wydatki poniesione na zakup i montaż części należy bezpośrednio zaliczyć do kosztów w momencie ich poniesienia.


Wykazując wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podatnik ma obowiązek wykazać kwotę podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia (podatek należny) w deklaracji VAT oraz odpowiednio w deklaracji VAT UE.


Jeżeli podatnik polski jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE i podał numer identyfikacyjny kontrahentowi z Niemiec - wówczas zakup powinien być opodatkowany tylko raz, w kraju dostawy.


Zakładam, że posługując się numerem VAT-UE (z kodem PL) podatnik nabył części do koparki w wartości „netto”, a więc bez konieczności płacenia VAT w Niemczech - a z chwilą sprowadzenia części do Polski opodatkował transakcję w kraju.


Przy założeniu, że podatnik wykonuje czynności w całości opodatkowane VAT, odliczeniu podlega cała kwota podatku.


Jeżeli część kupiona w Niemczech będzie wykorzystana do remontu koparki i nie podniesie wartości użytkowej środka trwałego, ewidencja transakcji może przebiegać następująco:


1) zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego zgodnie z otrzymaną fakturą:

 • Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”,
 • Ma konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi niepowiązanymi” (w analityce: konto imienne kontrahenta);


2) faktura wewnętrzna - VAT

 • Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”,
 • Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego”;


3) zarachowanie w koszty wartości netto:

 • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5,
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.


4) WB - zapłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego:

 • Wn konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” (w analityce: konto imienne kontrahenta),
 • Ma konto 135 „Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych” (euro).


Podstawa prawna:

- art. 31 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie


Odpowiedź udzielona: 13 grudnia 2007 r.
Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Słowa kluczowe:
koparkaWNT
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel