Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

Autor: Ewa Kowalska

Dodano: 16 lipca 2012
Pytanie:  Szkoła wyższa zakupiła nieruchomość zabudowaną: prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i obiektami inżynierii lądowej i wodnej, jakie są na tym gruncie posadowione. Na protokole zdawczo-odbiorczym widnieje więcej obiektów (trwałych) aniżeli wymieniono w akcie notarialnym i na fakturze. Jak należy dokonać wyceny "Nadwyżek", by je wprowadzić do ksiąg rachunkowych. Jakie księgowania wystąpią?

Prawdopodobnie szkoła wyższa jest w posiadaniu operatu szacunkowego dotyczącego tej nieruchomości, warto więc sprawdzić, czy tam uwzględniono wszystkie budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Poznaj wyjaśnienie eksperta.

Odpowiedź: 

Powstałą różnicę pomiędzy aktem notarialnym i fakturą a protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym akt wykonawczy do umowy, należy niezwłocznie wyjaśnić.

Można przypuszczać, że nabywca (w tym przypadku szkoła wyższa) otrzymał składniki majątku wyszczególnione w protokole bez umowy sprzedaży. Dlatego przede wszystkim trzeba wyjaśnić te rozbieżności ze sprzedającym i dokonać ewentualnych korekt.

Prawdopodobnie szkoła wyższa jest w posiadaniu operatu szacunkowego dotyczącego tej nieruchomości, warto więc sprawdzić, czy tam uwzględniono wszystkie budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Mogło się zdarzyć, że sprzedający jako jeden środek trwały uznał obiekt, który w protokole zdawczo-odbiorczym ujęto jako dwa oddzielne obiekty. Bez szczegółowego wyjaśnienia trudno znaleźć właściwe rozwiązanie. Być może wystarczy podpisać aneks do umowy, w którym doprecyzowane zostaną rozbieżności, a w szczególności ich wartość.

Trzeba ustalić czy wartość tych „nadwyżek” została ujęta, czy też nie w cenie sprzedaży, czy też należy je potraktować jako nieodpłatne przekazanie. Właśnie od wyjaśnienia rozbieżności zależeć będzie prawidłowy sposób ich wyceny (art. 28 uor) i ewidencji. Ponadto należy wziąć pod uwagę, czy zakupione środki trwałe będą od razu użytkowane, czy też wymagają dostosowania.

Proszę zwrócić uwagę, że wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 uor). Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych lub środków trwałych w budowie.

Tekst opublikowany: 

13 lipca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel