Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

W jakiej pozycji bilansu należy umieścić zaliczkę na zakup udziałów własnych z zysku w celu umorzenia?

Autor: Przemysław Wojdyło

Dodano: 25 maja 2007

Pytanie: W jakiej pozycji bilansu należy umieścić zaliczkę na zakup udziałów własnych z zysku w celu umorzenia? - pyta księgowa z Warszawy.


Odpowiedź: Stosownie do art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w przypadku umorzenia udziałów własnych, bez obniżenia kapitału zakładowego, wartość tych udziałów według ceny nabycia powinna Pani ująć jako zmniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu ich umorzenia.


Jeżeli dokonuje Pani umorzenia udziałów z zysku, wówczas nie dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego. Wynika to z faktu, iż taka operacja nie stanowi zmiany umowy spółki, a co za tym idzie, nie należy dokumentować jej w formie aktu notarialnego. Cała operacja jest przeprowadzana na podstawie podjętej uchwały wspólników.


Natomiast w ewidencji księgowej wartość udziałów własnych nabytych w celu umorzenia powinna Pani ująć zapisem:

 1. Uchwała wspólników o nabyciu udziałów własnych w celu ich umorzenia - wartość w cenie nabycia:

 2. - Wn konto „Udziały własne nabyte w celu umorzenia”
  - Ma konto „Rozrachunki ze wspólnikiem z tytułu umorzenia udziałów”
 3. Pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego tytułem udziału w zyskach osób prawnych:

 4. - Wn konto „Rozrachunki ze wspólnikiem z tytułu nabytych udziałów”
  - Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego”
 5. Zapłata za nabyte udziały:

 6. - Wn konto „Rozrachunki ze wspólnikiem z tytułu nabytych udziałów”
  - Ma konto „Rachunek bieżący”
 7. Umorzenie nabytych udziałów z zysku:

 8. - Wn konto „Rozliczenie wyniku finansowego”
  - Ma konto „Udziały własne nabyte w celu umorzenia”

W przypadku, kiedy wspólnikowi zostanie wypłacona zaliczka tytułem umorzenia udziałów z zysku, wówczas zaliczkę tą ujmuje się na koncie "Rozrachunki ze wspólnikiem z tytułu nabytych udziałów”.


W bilansie konto „Rozrachunki ze wspólnikiem z tytułu nabytych udziałów” powinna Pani wykazać w pozycji B.II.2.c „Należności krótkoterminowe - Należności od pozostałych jednostek - Inne”.


Podstawa prawna: art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Przemysław Wojdyło, główny księgowy w jednej z poznańskich firm


Odpowiedź udzielona: 28 marca 2007 r.
Słowa kluczowe:
udziałumorzenie
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel