W jaki sposób podzielić wypracowany zysk w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 22 maja 2007

Pytanie: W jaki sposób może być podzielony wypracowany zysk w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej? - pyta księgowa z Poznania.


Pytanie: W jaki sposób może być podzielony wypracowany zysk w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej? - pyta księgowa z Poznania.


Odpowiedź: Zysk przeznacza się głównie na wzrost funduszu zakładu, co wynika z art. 58 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.), w którym stwierdza się między innymi, że:

  1. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o zysk netto,
  2. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o stratę netto.

Przypominam, że zgodnie z art. 59 ww. ustawy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje sam o podziale zysku.


Podstawa prawna: art. 58 i 59 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.).


Autor: dr hab. Waldemar Gos, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 27 marca 2007 r.
Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel