Strata z tytułu utraty wpłaconych zaliczek nie jest kosztem podatkowym

Dodano: 24 lutego 2015
Pytanie:  Nasza spółka z o.o. podpisała, dwa lata temu z firmą z Rosji, umowę o wykonanie specjalistycznej maszyny. W ciągu dwóch lat zgodnie z umową były wpłacane zaliczki na jej wykonanie. W 2015 roku firma, z którą podpisaliśmy umowę, ogłosiła upadłość i zostanie zamknięta. Maszyna nie jest w całości wykonana, a to co zostało zrobione nie jest zdatne do użytku. Wiemy, że spółka nie posiada środków finansowych, aby nam zwrócić wpłacone zaliczki. Proszę o informację, czy możemy i na jakiej podstawie zaliczyć do kosztów wpłacone zaliczki na wykonanie maszyny? Jak zaksięgować to zdarzenie?
Odpowiedź: 

W opisanej sytuacji Państwa firma poniesie stratę z tytułu utraty wpłaconych zaliczek na rzecz rosyjskiego kontrahenta. Straty tego typu zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że nie mogą Państwo uznać utraconych zaliczek za koszt podatkowy.

Kosztami uzyskania przychodów (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z kolei, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy.

Mając na uwadze treść tych przepisów wpłacone zaliczki na rzecz rosyjskiego kontrahenta nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych, gdyż zostały z nich ustawowo wyłączone na podstawie przepisu szczególnego.

Z punktu widzenia ksiąg rachunkowych zarówno, np. informacja w rosyjskim odpowiedniku polskiego Monitora Sądowego i Gospodarczego, jak i protokół spisany przez zarząd o likwidacji kontrahenta, będą wystarczającymi dowodami, aby zaliczyć kwoty zaliczek przekazane na poczet wytworzenia maszyny do pozostałych kosztów operacyjnych.

Dokumenty te potwierdzają, że należność od rosyjskiego dostawcy nie zostanie zwrócona. Zatem zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości należy te kwoty spisać w pozostałe koszty operacyjne jako kwoty nieściągalne. Spełniają kryteria wynikające z art. 20 ust. 1 i art. 21 ustawy o rachunkowości. Będzie to podstawa do sporządzenia dokumentu Polecenie księgowania zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.

Autorzy:
Jakub Rychlik, doradca podatkowy
dr Katarzyna Trzpioła

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel