Strata na dzień otwarcia likwidacji - jak ją wykazać?

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 10 października 2012
Pytanie:  Spółka jest w likwidacji. Na dzień sporządzania bilansu otwarcia likwidacji spółka wykazuje stratę netto. Czy stratę na dzień otwarcia likwidacji wykazuje się w bilansie w pozycji „Zysk (+) strata (-) netto za okres”, czy też przeksięgowuje się ją na kapitał podstawowy?

Stratę należy przeksięgować na kapitał podstawowy. Przeczytaj pełną treść artykułu.

Przeczytaj również:
- Czy jest możliwa automatyczna likwidacja spółki?
- Za jaki okres należy wykazać koszty w CIT-8 po likwidacji spółki?
- Likwidacja spółki a archiwizacja dokumentów >>

Odpowiedź: 

Stratę należy przeksięgować na kapitał podstawowy. Szczegóły w uzasadnieniu.

Na dzień rozpoczęcia likwidacji należy połączyć wszystkie składniki kapitału własnego w jeden kapitał podstawowy. Bilans zamknięcia sporządzony na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji będzie stanowił podstawę sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji.

Likwidowana jednostka powinna otworzyć księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia likwidacji, w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Bilans likwidacyjny będzie wykazywał te same dane ,co sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji. W bilansie otwarcia likwidacji należy wykazać:

  • aktywa w wartości już po ich wycenie,
  • kapitały własne w wielkościach ujętych w bilansie zamknięcia, tj. po uwzględnieniu różnic powstałych z wyceny.
Przeczytaj również:
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel