Sprawozdanie finansowe w przypadku rozpoczęcia działalności w drugiej połowie roku

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Prowadzę księgowość dwóch spółek kapitałowych wpisanych do KRS. Jedna ze spółek to spółka z o.o. spółka komandytowa, która swoją działalność rozpoczęła z dniem wpisu do KRS, co nastąpiło w listopadzie 2011 r. Druga spółka to spółka z o.o., która została powołana aktem notarialnym w grudniu 2011 r. i była spółką w organizacji, a do KRS została wpisana dopiero w lutym 2012 r. Obie spółki w 2011 r. faktycznie nie prowadziły działalności. Czy w przypadku tych spółek jest obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS oraz US za rok 2011, czy jeżeli w umowach spółek istnieją zapisy, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2012 r., to pierwsze sprawozdanie finansowe można złożyć dopiero w 2013 r.?

Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres może połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. Sprawdź, czy postanowienie takie powinno mieć miejsce w umowie!

Odpowiedź: 

Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres może połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny (art. 3 ust. 1 pkt 9 uor). Postanowienie tego rodzaju powinno mieć miejsce w umowie, na podstawie której utworzono spółkę.

Uwzględniając powyższe, spółki o których mowa w pytaniu, mogą skorzystać z bilansowego prawa wyboru i nie sporządzać sprawozdania finansowego za 2011 r. W analizowanym przypadku pierwsze sprawozdania finansowe zostaną sporządzone za okres kończący się 31.12.2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel