Sposób wprowadzania zapisów do bilansu otwarcia

Autor: Ewa Kowalska

Dodano: 16 lipca 2012
Pytanie:  Na koncie 014 Księgozbiory są zapisy na stronie Wn (wprowadzenie do ewidencji zakupów książek) oraz na stronie Ma (wyksięgowanie ubytków). Czy do bilansu otwarcia w następnym roku obrotowym należy przenieść salda 2-stronne, czy jednostronny zapis per saldo? Jeśli wprowadzi się salda 2-stronne, to wtedy można zapisy w księgach rachunkowych porównywać z zapisami w księgach inwentarzowych prowadzonych odrębnie dla nabytków i ubytków, jeśli wprowadzi się zapis per saldo, możliwości takiej nie będzie. Jaki sposób wprowadzania zapisów do bilansu otwarcia jest prawidłowy?
Odpowiedź: 

W związku z tym, że konto 014 może wykazywać saldo Wn w momencie zamknięcia ksiąg rachunkowych, to właśnie to saldo będzie bilansem otwarcia w następnym roku obrotowym.

Konto 014 Zbiory (materiały) biblioteczne (w pytaniu Księgozbiory) jest kontem aktywnym, może zatem wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych. Na koncie tym ujmuje się zwiększenia (strona Wn) oraz zmniejszenia (strona Ma) wartości zbiorów bibliotecznych. Przy czym nie ujmuje się na tym koncie wartości książek i publikacji, które przeznaczone są do użytkowania przez pracowników.

W bilansie konto 014 nie występuje, gdyż zbiory (materiały) biblioteczne są umarzane w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel