Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Skup metali szlachetnych

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 30 maja 2011
Pytanie:  Czynny podatnik VAT prowadzący KPiR (zasady ogólne) - handel detaliczny (kasa fiskalna) zamierza poszerzyć działalność gospodarczą  o skup odpadów - złomu złota i srebra do dalszego przerobu na wyroby gotowe (przez inny podmiot). Wyroby gotowe wrócą do skupującego złom. Jak udokumentować skup złomu, jego przekazanie do przerobu i przyjęcie już wyrobów gotowych do dalszej sprzedaży?

Przepisy przewidują, że na potrzeby obrotu złomem możliwe jest dokumentowanie jego nabycia od ludności dowodami wewnętrznymi.

Odpowiedź: 

Przepisy przewidują, że na potrzeby obrotu złomem możliwe jest dokumentowanie jego nabycia od ludności dowodami wewnętrznymi. Nie dotyczy to jednak złomu kolorowego (§ 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm., dalej: rkpir). Poniżej szczegółowy komentarz.

Zakup takiego złomu powinien być udokumentowany dowodami księgowymi, a więc fakturami bądź innymi dokumentami, zwierającymi wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, przedmiot operacji i jego wartość oraz ilościowe określenie oraz podpisy osób uprawnionych (§ 12 ust. 2 rkpir). W praktyce więc wystarczające będzie pokwitowanie zakupu złomu, zawierające wymagane dane, bądź umowa sprzedaży.

Powierzenie skupionego materiału do dalszego przerobu i odbiór wyrobów gotowych nie wymaga specjalnego dokumentowania. Powierzone towary nie wymagają bowiem księgowania w KPiR. Wystarczające będą więc dokumenty magazynowe -  WZ/PZ. Proszę jednak pamiętać, że dokumenty przekazywane zleceniobiorcy powinny co najmniej określać zleceniodawcę (§ 15 rkpir).

Tekst opublikowany: 

30 maja 2011 r.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel