Skup metali szlachetnych

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 30 maja 2011
Pytanie:  Czynny podatnik VAT prowadzący KPiR (zasady ogólne) - handel detaliczny (kasa fiskalna) zamierza poszerzyć działalność gospodarczą  o skup odpadów - złomu złota i srebra do dalszego przerobu na wyroby gotowe (przez inny podmiot). Wyroby gotowe wrócą do skupującego złom. Jak udokumentować skup złomu, jego przekazanie do przerobu i przyjęcie już wyrobów gotowych do dalszej sprzedaży?

Przepisy przewidują, że na potrzeby obrotu złomem możliwe jest dokumentowanie jego nabycia od ludności dowodami wewnętrznymi.

Odpowiedź: 

Przepisy przewidują, że na potrzeby obrotu złomem możliwe jest dokumentowanie jego nabycia od ludności dowodami wewnętrznymi. Nie dotyczy to jednak złomu kolorowego (§ 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm., dalej: rkpir). Poniżej szczegółowy komentarz.

Zakup takiego złomu powinien być udokumentowany dowodami księgowymi, a więc fakturami bądź innymi dokumentami, zwierającymi wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, przedmiot operacji i jego wartość oraz ilościowe określenie oraz podpisy osób uprawnionych (§ 12 ust. 2 rkpir). W praktyce więc wystarczające będzie pokwitowanie zakupu złomu, zawierające wymagane dane, bądź umowa sprzedaży.

Powierzenie skupionego materiału do dalszego przerobu i odbiór wyrobów gotowych nie wymaga specjalnego dokumentowania. Powierzone towary nie wymagają bowiem księgowania w KPiR. Wystarczające będą więc dokumenty magazynowe -  WZ/PZ. Proszę jednak pamiętać, że dokumenty przekazywane zleceniobiorcy powinny co najmniej określać zleceniodawcę (§ 15 rkpir).

Tekst opublikowany: 

30 maja 2011 r.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel