Skup metali szlachetnych

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 30 maja 2011
Pytanie:  Czynny podatnik VAT prowadzący KPiR (zasady ogólne) - handel detaliczny (kasa fiskalna) zamierza poszerzyć działalność gospodarczą  o skup odpadów - złomu złota i srebra do dalszego przerobu na wyroby gotowe (przez inny podmiot). Wyroby gotowe wrócą do skupującego złom. Jak udokumentować skup złomu, jego przekazanie do przerobu i przyjęcie już wyrobów gotowych do dalszej sprzedaży?

Przepisy przewidują, że na potrzeby obrotu złomem możliwe jest dokumentowanie jego nabycia od ludności dowodami wewnętrznymi.

Odpowiedź: 

Przepisy przewidują, że na potrzeby obrotu złomem możliwe jest dokumentowanie jego nabycia od ludności dowodami wewnętrznymi. Nie dotyczy to jednak złomu kolorowego (§ 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm., dalej: rkpir). Poniżej szczegółowy komentarz.

Zakup takiego złomu powinien być udokumentowany dowodami księgowymi, a więc fakturami bądź innymi dokumentami, zwierającymi wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, przedmiot operacji i jego wartość oraz ilościowe określenie oraz podpisy osób uprawnionych (§ 12 ust. 2 rkpir). W praktyce więc wystarczające będzie pokwitowanie zakupu złomu, zawierające wymagane dane, bądź umowa sprzedaży.

Powierzenie skupionego materiału do dalszego przerobu i odbiór wyrobów gotowych nie wymaga specjalnego dokumentowania. Powierzone towary nie wymagają bowiem księgowania w KPiR. Wystarczające będą więc dokumenty magazynowe -  WZ/PZ. Proszę jednak pamiętać, że dokumenty przekazywane zleceniobiorcy powinny co najmniej określać zleceniodawcę (§ 15 rkpir).

Tekst opublikowany: 

30 maja 2011 r.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel