Schemat księgowania raportu kasowego

Autor: Beata Kraśniewska

Dodano: 28 czerwca 2012
Pytanie:  Bardzo proszę o wskazanie schematu księgowania raportu kasowego. Pracownik prowadzący kasę dokunuje również zakupów materiałów biurowych, prowadzi raport kasowy i rozlicza się z gotówki raz w miesiącu. Faktury opłacone z kasy. Faktury gotówkowe księgowane są na odpowiednich kontach zespołów 4 i 5.

W takiej sytuacji są dwie możliwości prowadzenia rozliczeń kasowych. Poznaj szczegóły księgowań raportu kasowego!

Odpowiedź: 

Są dwie możliwości prowadzenia rozliczeń kasowych w takim przypadku. Szczegóły przedstawiam poniżej.

 1. Każda faktura (paragon lub inny dokument) kosztowa opłacona gotówką jest umieszczana w raporcie kasowym w pozycji rozchód, w dacie poniesienia wydatku (dokonania zakupu). Wówczas schemast ksiegowania faktur będzie wygladał następująco:
  • Wn „Konto kosztów” kwota netto
  • Wn „VAT naliczony” VAT
  • Ma „Kasa” kwota brutto
 2. Pracownik pobiera wcześniej zaliczkę i dokonuje płatności z ww. środków. W tym przypadku mamy następujace zapisy księgowe:

  KW - pobranie zaliczki z kasy 500 zł
  • Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikiem X” 500 zł
  • Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikiem X” 500 zł
  Faktura zakupu 369 zł brutto
  • Wn „Konto kosztów” 300 zł
  • Wn „VAT naliczony” 69 zł
  • Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikiem X” kwota brutto 369 zł
  KP - zwrot niewykorzystanych środków do kasy
  • Wn „Kasa” 131 zł
  • Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikiem X” 131 zł

Ewentualnie, jeśli kwota wydatków przewyższyłaby pobraną zaliczkę, wtedy należy pracownikowi oczywiście zwrócić różnicę, gdzie zapis będzie wyglądał odwrotnie:

KW - zwrot wydatków dokonanych na rzecz firmy

 • Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikiem X”
 • Ma „Kasa”
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel