Prawa majątkowe do aplikacji z zamiarem wielokrotnej odsprzedaży

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 6 lipca 2012
Pytanie:  Spółka otrzymała aportem autorskie prawa majątkowe do aplikacji, które przyjęła na wartości niematerialne i prawne. Spółka chce sprzedawać licencje dotyczące tej aplikacji swoim klientom. Czy istnieje jakieś ograniczenie do takiej sprzedaży lub należy w jakiś szczególny sposób wykazywać te prawa w przypadku dokonywania sprzedaży licencji (np. nie na WNiP, tylko w innej pozycji sprawozdania)? Spółka dokonuje amortyzacji tych praw w okresie 60 miesięcy.

Jednym z warunków uprawniającym do bilansowego wykazania wartości niematerialnych i prawnych, jest przeznaczanie aktywa do używania na potrzeby jednostki. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy prawo majątkowe do aplikacji zostało nabyte z zamiarem jego odsprzedaży - przeczytaj więcej.

Odpowiedź: 

Proszę zwrócić uwagę, że jednym z warunków uprawniającym do bilansowego wykazania wartości niematerialnych i prawnych, jest przeznaczanie aktywa do używania na potrzeby jednostki. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy prawo majątkowe do aplikacji zostało nabyte z zamiarem jego odsprzedaży lub w celu udzielania licencji. Jeżeli zatem spółka nie wykorzystuje oprogramowania na własne potrzeby, wówczas nie powinna dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych.

Definicja wartości niematerialnych i prawnych została zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 14 uor. Zgodnie z jego treścią przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Niestety przypisy ustawy o rachunkowości nie wprowadzają szczegółowych regulacji dotyczących nabycia oprogramowania z prawem do wielokrotnej sprzedaży. Ustawa wprowadziła natomiast regulacje określające zasady postępowania w przypadku wytworzenia oprogramowania przeznaczonego do wielokrotnej sprzedaży.

Moim zdaniem, ze względu na brak szczególnych regulacji w zakresie nabytych aktywów przeznaczonych do wielokrotnej sprzedaży, spółka w ramach polityki rachunkowości może przyjąć regulacje przewidziane dla produktów.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 uor wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

Przykład: Jednostka nabyła w drodze aportu oprogramowanie komputerowe z prawem do wielokrotnej sprzedaży. Wartość oprogramowania wynosi 500.000 zł. Jednostka wykazała nabyte oprogramowanie jako towary. W 2012 r. jednostka osiągnęła przychód na poziomie 100.000 zł, a w 2013 r. w kwocie 200.000 zł.


1

2

3

4

5

6

7

Rok

Wartość towarów

Przychody ze sprzedaży

Bieżący koszt (np. wykonanie kopii, opakowanie)

Wartość sprzedanych towarów
(3-4)

Wynik brutto na sprzedaży
(3-4-5)

Wartość towarów na koniec okresu
(2-5)

2012

500 000,00

100 000,00

3 200,00

96 800,00

0,00

403 200,00

2013

403 200,00

200 000,00

5 000,00

195 000,00

0,00

208 200,00


Saldo początkowe towarów w postaci oprogramowania z prawem do wielokrotnej sprzedaży wynosi 500.000 zł. Na potrzeby przykładu sprzedaż ujęto w cyklu rocznym.

 1. Zrealizowana sprzedaż w 2012 r. 100.000 zł + VAT 23%
  • Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 123.000 zł
  • Ma „VAT należny” 23.000 zł
  • Ma „Przychody ze sprzedaży towarów” 100.000 zł
 2. Wartość sprzedanych towarów
  • Wn „Wartość sprzedanych towarów” 96.800 zł
  • Ma „Towary” 96.800 zł
 3. Koszty wytworzenia kopii oprogramowania oraz inne koszty związane ze zwielokrotnieniem
  • Ma „Rozliczenie zakupu” 3.200 zł
  • Wn „Zużycie materiałów” 3.200 zł
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel