Paliwo do samochodów będących towarami handlowymi - ujęcie w KPiR

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 30 maja 2011
Pytanie:  Klient mojego biura (prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami) nabywa paliwa do samochodów będących towarami handlowymi. W której rubryce KPiR powinnam ująć ten wydatek? Czy prawidłowo rozliczam koszty tłumaczenia dokumentów, akcyzy i badania technicznego, wpisując je w pozycji kosztów ubocznych zakupu?

Ponoszone w związku z obrotem pojazdami wydatki należy podzielić na koszty ich nabycia wydatki pozostałe, związane zakupem choćby pośrednio, oraz pozostałe, które z nabyciem związku nie posiadają.

Odpowiedź: 

Ponoszone w związku z obrotem pojazdami wydatki należy podzielić na koszty ich nabycia wydatki pozostałe, związane zakupem choćby pośrednio, oraz pozostałe, które z nabyciem związku nie posiadają. Poniżej komentarz.

Wydatki na zakup paliw należy ujmować w kolumnie 13 KPiR (por. pkt 13 objaśnień do KPiR - załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm., dalej: rkpir). Proszę zauważyć bowiem, że paliwa te nie są towarami handlowymi ani ich elementami, ale zużywane są na potrzeby przedsiębiorstwa - np. do jazd próbnych czy przestawiania samochodów.

Koszty tłumaczenia dokumentów, badania technicznego, opłaty recyklingowej, jako pozostałe koszty działalności należy ująć odrębnie, w kolumnie 11 KPiR. Proszę bowiem zauważyć, że nie są to koszty związane z zakupem, ale obowiązkami nabywcy po nabyciu pojazdu. Natomiast podatek akcyzowy, jako element ceny nabycia pojazdu, powinien zostać ujęty w kolumnie 10 KPiR; podatek ten bowiem ma charakter konsumpcyjny i stanowi element ceny zakupu.

Podobne stanowisko wyraził m.in. Minister Finansów w interpretacji z 31 maja 2010 r. nr IPPB1/415-255/10-2/AM.

- pkt 13 objaśnień do KPiR - załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
Tekst opublikowany: 

30 maja 2011 r.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel