Od 1 stycznia 2018 r. uproszczenia podatkowe i rachunkowe dla przedsiębiorców

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 3 października 2017
716a2ae97cb0a17fd845ca9f10d1c65c8fa7d216-medium

Przedsiębiorcy będą mogli wliczyć wynagrodzenie małżonka do kosztów uzyskania przychodu – to jedna ze zmian, jakie zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Sprawdź, jak skorzystasz na zmianach.

Głównym celem projektu jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały podatnik

Projekt przewiduje podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki podwyższeniu limitu więcej firm będzie mogło korzystać z przywilejów tzw. małego podatnika. To korzyści związane z prawem do jednorazowej amortyzacji, dogodny sposób rozliczania zaliczek oraz 15 proc. CIT (a nie 19).

Wynagrodzenie małżonka w kosztach

Przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi w kosztach uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Dzięki temu zapłaci mniejszy podatek.

Rozliczenie straty

Firmy, które wykażą stratę podatkową (czyli w roku podatkowym będą miały wyższe koszty niż przychody), będą mogły w kolejnym roku jednorazowo rozliczyć stratę o wartości do 5 mln zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapłacą niższy podatek. Z ułatwienia będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który wyszedł się z trudnej sytuacji finansowej i musi rozliczyć stratę.

Uproszczenia dla spółek z o.o.

Projekt wprowadza prawne uproszczenia dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółek z o.o., w tym m.in. poszerzenie możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. „tryb obiegowy”) oraz precyzyjne przesądzenie komu konkretnie mają składać oświadczenia o rezygnacji członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek.

Zmiany w rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzają uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro dla większej niż dotychczas liczby jednostek (nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości – jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne) poprzez podniesienie progów wartościowych (z 2 mln euro do 3 mln euro).

Zwiększy się też zakres jednostek (objętych i nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości) mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku  przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

Skróci się ponadto okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat.

Większość z zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. 

Etap legislacyjny: projekt z 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – przekazany do opiniowania.

Źródło: www.mr.gov.pl

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Komentarze: 2
Zaloguj się aby dodać komentarz
Patryk Wojtkowski

sprostowanie?

Chyba CIT a nie VAT: "To korzyści związane z prawem do jednorazowej amortyzacji, dogodny sposób rozliczania zaliczek oraz 15 proc. VAT (a nie 19)."
3 październik 2017 o 21:47
Sylwia Maliszewska do: Patryk Wojtkowski

Odp: sprostowanie?

Dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawione pozdrawiam
Odpowiedz4 październik 2017 o 10:49
wiper-pixel