Niektóre podmioty zastosują uproszczenia w sprawozdaniach finansowych za 2014 rok

Niektóre podmioty zastosują uproszczenia w sprawozdaniach finansowych za 2014 rok

Mikroprzedsiębiorcy będą przygotowywali jedynie  bilans i rachunek zysków i strat. Niektóre informacje będzie trzeba ująć w informacjach dołączonych do bilansu. Takie zmiany nastąpią w ustawie o rachunkowości. Senatorowie przyjęli ustawę, wprowadzając do niej kilka poprawek.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. (dalej: dyrektywa). Przyjęte zmiany oznaczają, że najmniejsze jednostki będą sporządzały jedynie  bilans i rachunek zysków i strat. Nie będzie już obowiązku przygotowania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednak, aby było to możliwe, niektóre dane będą wymagały ujawnienia w informacjach dołączonych do bilansu.

Większość przyjętych poprawek Senatu miała charakter doprecyzowujący i eliminujący wątpliwości interpretacyjne, jak np. definicja pojęcia „jednostki mikro”.

Uzyskaj pełen dostęp do Portalu FK!

Skorzystaj z ponad 40.500 na bieżąco aktualizowanych porad od 70 ekspertów

Ponadto zapewnisz sobie dostęp do:

  • poradni portalu FK – 70 ekspertów czeka na Twoje pytania
  • narzędzi księgowych i kadrowych
  • na bieżąco aktualizowanych informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)

Zyskaj pełny dostęp

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel