Niedobory sadzonek wynikające z naruszenia zasad prawidłowej ewidencji ruchu a ustalenie rzeczywistej szkody

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 15 lipca 2011
Pytanie:  Jesteśmy jednostką produkującą m.in. sadzonki leśne we własnej szkółce. Produkcja w toku nie podlega wycenie i ewidencji księgowej. Doraźna nadzwyczajna inwentaryzacja sadzonek wykazała znaczne niedobory sadzonek wieloletnich (w tys. sztuk), których produkcja trwa. Komisja inwentaryzacyjna, wg której niedobory wynikają z naruszenia zasad prawidłowej ewidencji ruchu sadzonek, zaproponowała obciążenie niedoborami osobę materialnie odpowiedzialną. W jaki sposób wyliczyć wartość niedoboru, skoro produkcji w toku nie wycenia się (zgodnie z polityką rachunkowości naszej jednostki)?

Jeśli jednostka poniosła szkodę, to  ma prawo żądać naprawienia tej szkody i zadośćuczynienia w związku z tym może żądać rekompensaty w kwocie wyższej niż np. wartość utraconego majątku na podstawie jego wartości z ewidencji księgowej.

Odpowiedź: 

Jeśli jednostka poniosła szkodę, to  ma prawo żądać naprawienia tej szkody i zadośćuczynienia w związku z tym może żądać rekompensaty w kwocie wyższej niż np. wartość utraconego majątku na podstawie jego wartości z ewidencji księgowej.

W przypadku gdy jednostka nie wycenia produkcji w toku, co jest oczywiście zgodne z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), wartość roszczenia od pracownika może zostać ustalona na innym, zbliżonym poziomie, nie naruszającym zasad współżycia społecznego.

Przypomnę, iż zgodnie z art. 115 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Rzeczywista szkoda to np. wartość nakładów jakie trzeba będzie ponieść na odtworzenie stanu sadzonek.

Tekst opublikowany: 

15 lipca 2011 r.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel