Niedobory sadzonek wynikające z naruszenia zasad prawidłowej ewidencji ruchu a ustalenie rzeczywistej szkody

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 15 lipca 2011
Pytanie:  Jesteśmy jednostką produkującą m.in. sadzonki leśne we własnej szkółce. Produkcja w toku nie podlega wycenie i ewidencji księgowej. Doraźna nadzwyczajna inwentaryzacja sadzonek wykazała znaczne niedobory sadzonek wieloletnich (w tys. sztuk), których produkcja trwa. Komisja inwentaryzacyjna, wg której niedobory wynikają z naruszenia zasad prawidłowej ewidencji ruchu sadzonek, zaproponowała obciążenie niedoborami osobę materialnie odpowiedzialną. W jaki sposób wyliczyć wartość niedoboru, skoro produkcji w toku nie wycenia się (zgodnie z polityką rachunkowości naszej jednostki)?

Jeśli jednostka poniosła szkodę, to  ma prawo żądać naprawienia tej szkody i zadośćuczynienia w związku z tym może żądać rekompensaty w kwocie wyższej niż np. wartość utraconego majątku na podstawie jego wartości z ewidencji księgowej.

Odpowiedź: 

Jeśli jednostka poniosła szkodę, to  ma prawo żądać naprawienia tej szkody i zadośćuczynienia w związku z tym może żądać rekompensaty w kwocie wyższej niż np. wartość utraconego majątku na podstawie jego wartości z ewidencji księgowej.

W przypadku gdy jednostka nie wycenia produkcji w toku, co jest oczywiście zgodne z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), wartość roszczenia od pracownika może zostać ustalona na innym, zbliżonym poziomie, nie naruszającym zasad współżycia społecznego.

Przypomnę, iż zgodnie z art. 115 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Rzeczywista szkoda to np. wartość nakładów jakie trzeba będzie ponieść na odtworzenie stanu sadzonek.

Tekst opublikowany: 

15 lipca 2011 r.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel