Księgowanie zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej regulacji zobowiązań

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 17 lipca 2011
Pytanie:  Prowadzę pełną księgowość. Dowiedziałam się, że odsetki zapłacone od faktur niezapłaconych przez nas (od faktur za czynsz) mogę zaksięgować w przychody i pomniejszy mi to stratę bilansową. Jak tego dokonać?

Odsetki powinny być ujmowane jako koszty…

Odpowiedź: 

W pytaniu jest mowa o zapłaconych odsetkach z tytułu nieterminowej regulacji zobowiązań. Wymienione odsetki zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) powinny być ujmowane jako koszty finansowe, czyli dodatkowo pomniejszają wynik finansowy (pomniejszają zysk lub powiększają stratę).

Tekst opublikowany: 

17 lipca 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel