Księgowanie zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej regulacji zobowiązań

Pytanie:  Prowadzę pełną księgowość. Dowiedziałam się, że odsetki zapłacone od faktur niezapłaconych przez nas (od faktur za czynsz) mogę zaksięgować w przychody i pomniejszy mi to stratę bilansową. Jak tego dokonać?

Odsetki powinny być ujmowane jako koszty…

Odpowiedź: 

W pytaniu jest mowa o zapłaconych odsetkach z tytułu nieterminowej regulacji zobowiązań. Wymienione odsetki zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) powinny być ujmowane jako koszty finansowe, czyli dodatkowo pomniejszają wynik finansowy (pomniejszają zysk lub powiększają stratę).

Tekst opublikowany: 

17 lipca 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel