Księgowanie bonów wydanych pracownikom

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 9 grudnia 2014
Pytanie:  Jak zaksięgować bony towarowe wydane pracownikom, które zostały sfinansowane z ZFŚS? Na koniec miesiąca została sporządzona lista dodatkowa celem rozliczenia podatku dochodowego od przekazanych bonów. Wartość przekazanych bonów to 5.400 zł
Odpowiedź: 

Sposób księgowania przedstawiamy na przykładzie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwolniona z opodatkowania jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji wystąpi przychód po stronie pracownika ze stosunku pracy. Pracodawca, jako płatnik, powinien od łącznej kwoty przychodu obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

PRZYKŁAD
Jednostka gospodarcza dokonała zakupu bonów o wartości 5.400 zł, wykorzystując na ten cel środki ZFŚS. Bony zostały przekazane pracownikom. Nabycie bonów towarowych
  • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 5.400 zł
  • Wn „Rozliczenie zakupu” 5.400 zł.
Zapłata za bony towarowe
  • Wn „Rozrachunki z dostawcami” 5.400 zł
  • Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 5.400 zł.
Obciążenie osoby odpowiedzialnej materialnie za wydawanie bonów
  • Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 5.400 zł
  • Ma ” Rozliczenie zakupu” 5.400 zł.
Rozliczenie osoby odpowiedzialnej za wydanie bonów
  • Wn „Fundusze specjalne” 5.400 zł
  • Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 5.400 zł.
Obciążanie pracowników podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • Wn „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 1.026 zł
  • Ma „Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PIT4” 1.026 zł.
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel