Księgowanie bonów wydanych pracownikom

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Jak zaksięgować bony towarowe wydane pracownikom, które zostały sfinansowane z ZFŚS? Na koniec miesiąca została sporządzona lista dodatkowa celem rozliczenia podatku dochodowego od przekazanych bonów. Wartość przekazanych bonów to 5.400 zł
Odpowiedź: 

Sposób księgowania przedstawiamy na przykładzie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwolniona z opodatkowania jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji wystąpi przychód po stronie pracownika ze stosunku pracy. Pracodawca, jako płatnik, powinien od łącznej kwoty przychodu obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

PRZYKŁAD

Jednostka gospodarcza dokonała zakupu bonów o wartości 5.400 zł, wykorzystując na ten cel środki ZFŚS. Bony zostały przekazane pracownikom.

Nabycie bonów towarowych

  • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 5.400 zł
  • Wn „Rozliczenie zakupu” 5.400 zł.

Zapłata za bony towarowe

  • Wn „Rozrachunki z dostawcami” 5.400 zł
  • Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 5.400 zł.

Obciążenie osoby odpowiedzialnej materialnie za wydawanie bonów

  • Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 5.400 zł
  • Ma ” Rozliczenie zakupu” 5.400 zł.

Rozliczenie osoby odpowiedzialnej za wydanie bonów

  • Wn „Fundusze specjalne” 5.400 zł
  • Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 5.400 zł.

Obciążanie pracowników podatkiem dochodowym od osób fizycznych

  • Wn „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 1.026 zł
  • Ma „Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PIT4” 1.026 zł.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel