Korty tenisowe stanowiące środki trwałe

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 3 kwietnia 2012
Pytanie:  W lipcu 2011 r. urząd miasta zakończył realizowaną od 2009 r.  inwestycję - budowę  kortów tenisowych o wartości ponad 4 miliony złotych. Nakłady inwestycyjne księgowane były w kwocie brutto - łącznie z VAT. Dnia 29 lipca 2012 r. sporządzone były dokumenty OT, na podstawie których cała inwestycja wprowadzona została do ewidencji środków trwałych. W lutym  2012 r. sporządzone zostaną korekty deklaracji VAT na  kwotę ponad 750.000 zł. Czy w związku z tym należy pomniejszyć wartość środków trwałych o odliczony podatek VAT? Jeśli tak, to jakim dekretem i w którym roku - 2011 czy już 2012?

Za cenę nabycia należy uznać kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług . Czy w opisanej sytuacji popełnioną błąd? Sprawdź to.

Odpowiedź: 

W tej sytuacji błędnie została dokonana wycena środków trwałych przy początkowym ujęciu. Korty tenisowe stanowiące środki trwałe powinny zostać według ceny nabycia (art. 28 ust. 1 uor). Za cenę nabycia należy uznać kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (art. 28 ust. 2 uor). Mamy zatem do czynienia z błędem. Wpływ błędu na rzetelność sprawozdania finansowego będzie determinował dalsze postępowanie.

Jeżeli kwota błędu jest istotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego tzn. wpływa na jego rzetelność, należy dokonać korekty 2011 r. Należy to zrobić poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodów zawierających korekty błędnych zapisów(art. 25 uor).

Ewidencja powinna przebiegać w sposób następujący:

  1. korekta początkowego ujęcia:
    • Wn konto 221 rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT;
    • Ma konto 010 Środki trwałe 750.000 zł,
  2. korekta odpisów amortyzacyjnych:
    • Wn konto 060 odpisy umorzeniowe środków trwałych,
    • Ma konto 408 Amortyzacja.
Jeżeli błąd nie ma wpływu na rzetelność sprawozdania finansowego za 2011 r., wówczas można dokonać korekty w 2012 r. Jeżeli jednak nie sporządziliście Państwo jeszcze sprawozdania finansowego za 2011 r. to bez względu na istotność błędu najlepiej dokonać korekty w 2011 r.
Tekst opublikowany: 

19 marca 2012 r.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel