Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Korty tenisowe stanowiące środki trwałe

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 3 kwietnia 2012
Pytanie:  W lipcu 2011 r. urząd miasta zakończył realizowaną od 2009 r.  inwestycję - budowę  kortów tenisowych o wartości ponad 4 miliony złotych. Nakłady inwestycyjne księgowane były w kwocie brutto - łącznie z VAT. Dnia 29 lipca 2012 r. sporządzone były dokumenty OT, na podstawie których cała inwestycja wprowadzona została do ewidencji środków trwałych. W lutym  2012 r. sporządzone zostaną korekty deklaracji VAT na  kwotę ponad 750.000 zł. Czy w związku z tym należy pomniejszyć wartość środków trwałych o odliczony podatek VAT? Jeśli tak, to jakim dekretem i w którym roku - 2011 czy już 2012?

Za cenę nabycia należy uznać kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług . Czy w opisanej sytuacji popełnioną błąd? Sprawdź to.

Odpowiedź: 

W tej sytuacji błędnie została dokonana wycena środków trwałych przy początkowym ujęciu. Korty tenisowe stanowiące środki trwałe powinny zostać według ceny nabycia (art. 28 ust. 1 uor). Za cenę nabycia należy uznać kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (art. 28 ust. 2 uor). Mamy zatem do czynienia z błędem. Wpływ błędu na rzetelność sprawozdania finansowego będzie determinował dalsze postępowanie.

Jeżeli kwota błędu jest istotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego tzn. wpływa na jego rzetelność, należy dokonać korekty 2011 r. Należy to zrobić poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodów zawierających korekty błędnych zapisów(art. 25 uor).

Ewidencja powinna przebiegać w sposób następujący:

 1. korekta początkowego ujęcia:
  • Wn konto 221 rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT;
  • Ma konto 010 Środki trwałe 750.000 zł,
 2. korekta odpisów amortyzacyjnych:
  • Wn konto 060 odpisy umorzeniowe środków trwałych,
  • Ma konto 408 Amortyzacja.
Jeżeli błąd nie ma wpływu na rzetelność sprawozdania finansowego za 2011 r., wówczas można dokonać korekty w 2012 r. Jeżeli jednak nie sporządziliście Państwo jeszcze sprawozdania finansowego za 2011 r. to bez względu na istotność błędu najlepiej dokonać korekty w 2011 r.
Tekst opublikowany: 

19 marca 2012 r.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel