KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017 – projekt rozporządzenia i problemy w ewidencji

Dodano: 23 grudnia 2016
6c18eaa016cea33546b14eca2f84fc866b84d9cf-medium

Od nowego roku czekają nas zmiany w klasyfikacji budżetowej. Jak według nowych przepisów ewidencjonować wydatki i dochody w klasyfikacji budżetowej? Jak uzasadnić zastosowanie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej? Sprawdź!

Zapraszamy na szkolenie: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017 – projekt rozporządzenia i problemy w ewidencji, na którym zostaną omówione:

1.         bieżące zmiany w klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem projektów rozporządzeń,

2.         problemy z ewidencją wydatków i dochodów w klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego i interpretacji ministerstwa finansów m. in.

a)      Ewidencja produktów żywnościowych i materiałów medycznych w paragrafach:

§ 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”

§ 422 „Zakup żywności”

§ 423 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

b)      Ewidencja kosztów kształcenia w paragrafach:

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

§ 455 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej"

§ 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

c)       Ewidencja ubezpieczeń osobowych, opłat patentowych i ZAIKS w paragrafach

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

§ 443 „Różne opłaty i składki”

d)      Ewidencja wydatków związanych z zakupem oprogramowania, licencji w paragrafach

§ 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

§ 421 „Zakup materiałów i wyposażenia

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

e)      Ujmowanie wydatków inwestycyjnych w szczególności związanych z samochodami, urządzeniami stanowiącymi środki trwałe.

§ 606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

f)       Remontów i ulepszenia 427 a 430,

§ 427 – „Zakup usług remontowych”

§ 430 – „Zakup usług pozostałych”

§ 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

g)      Ewidencja budżetowa dochodów ze sprzedaży złomu

§ 097 – „Wpływy z różnych dochodów”

§ 087 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

h)      Faktury wielopozycyjne w klasyfikacji budżetowej

3.      Przykłady dla stosowania 4 cyfry paragrafu (od 0-9) wydatkowego w klasyfikacji budżetowej

4.      Przyporządkowanie paragrafów do poszczególnych kont kosztowych i wymagane przeksięgowania.

5.      Odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca ze stosowania podziałki klasyfikacji budżetowej

Szczegóły szkolenia znajdziesz tutaj >>

Zapraszamy!

Redakcja Portalu FK

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel