Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb 30S

Autor: Izabella Kopka

Dodano: 30 sierpnia 2010
Pytanie:  Jestem nowym pracownikiem jednostki budżetowej. Niestety nie wiem, jak się wypełnia sprawozdanie RB 3Ss. Czy są gdzieś jakieś instrukcje?
Odpowiedź: 

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym sprawozdania Rb 30S, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 120, poz. 103).

Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania 30S zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 39 do powołanego wyżej rozporządzenia.

Przedstawiając powyższe pragnę zwrócić uwagę, że jednostki budżetowe, a taką jest jednostka zadająca pytanie, nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań Rb 30S.

Do sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb 30S w imieniu jednostki, zgodnie z paragrafem 4 pkt 3 lit. d wyżej wymienionego rozporządzenia, zobowiązane są wyłącznie samorządowe zakłady budżetowe.

- załączniku nr 39 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 120, poz. 103).
Tekst opublikowany: 

27 sierpnia 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel