Jak zaksięgować zwrot nadwyżki CIT?

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 6 sierpnia 2012
Pytanie:  Jak zaksięgować zwrot z US nadwyżki podatku CIT za 2011 r. (rozliczenie roczne CIT-8) na rachunek bieżący? Ja zaksięgowałam:
  • WN 130 rachunek bieżący,
  • MA 220-1 Podatek dochodowy spółdzielni.
Proszę również o podanie, jak zaksięgować zwrot podatku z US z rocznego rozliczenia z prywatnych dochodów na konto firmowe. Ja zaksięgowałam:
  • WN 130 rachunek bieżący,
  • MA 245-1 Rozrachunki właściciela.
Odpowiedź: 

Jedno i drugie księgowanie jest poprawne. Szczegóły w uzasadnieniu.

Zwrot nadwyżki podatku dochodowego z tytułu CIT-8 za rok 2011 na rachunek bankowy powinien zostać zaksięgowany na konto rozrachunkowe z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego jako zmniejszenie należności. Kwota początkowa (bazowa) jako należność powinna widnieć na bilansie otwarcia jako wynikająca z rocznego zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2011. Podstawą księgowania jest w tym przypadku wyciąg bankowy.

Z kolei w przypadku zwrotu podatku dochodowego członka spółdzielni powinien być rozliczony z imiennym kontem tej osoby, a więc np. konto 249 „Pozostałe rozrachunki” i imienna kartoteka wskazanego członka spółdzielni. Kwota ta wpłynie na saldo rozliczeń z członkiem spółdzielni.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel