Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak zaksięgować fakturę sprzedaży węgla, uwzględniając podatek akcyzowy?

Autor: Katarzyna Dąbrowska

Dodano: 10 maja 2012
Pytanie:  Jesteśmy podmiotem pośredniczącym w sprzedaży węgla. Jak prawidłowo zaksięgować fakturę sprzedaży węgla, uwzględniając podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy płacony od sprzedanych wyrobów węglowych  obciąża koszty działalności operacyjnej. Poznaj księgowanie sprzedaży węgla!

Odpowiedź: 

Faktura z tytułu sprzedaży węgla ewidencjonowana jest na zasadach ogólnych, czyli podstawą opodatkowania jest kwota wraz z podatkiem akcyzowym, a następnie sprzedawca ujmuje podatek akcyzowy od wyrobów węglowych w kosztach rodzajowych - w podatkach i opłatach. Podstawą opodatkowania w VAT jest kwota netto wraz z podatkiem akcyzowym.

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim. Oznacza to, że jego ciężaru nie ponoszą podmioty będące podatnikami tego podatku, ale osoby trzecie, którymi są odbiorcy końcowi nabywający produkty akcyzowe. Od 2 stycznia 2012 r. akcyzie podlegają także wyroby węglowe.

Sprzedaż węgla należy udokumentować fakturą. W fakturze tej - na żądanie nabywcy - wyodrębnia się podatek akcyzowy. Jak wynika z § 5 ust. 14 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, określa w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze. Dodatkowo należy wystawić dowód magazynowy dokumentujący rozchód materiałów. Może to być dowód WZ - wydanie materiałów na zewnątrz magazynu.

Księgowanie sprzedaży węgla może odbywać się następująco: wartość w cenie sprzedaży netto. Podatek akcyzowy płacony od sprzedanych wyrobów węglowych (a także innych wyrobów akcyzowych) obciąża koszty działalności operacyjnej. W księgach rachunkowych można go ująć:

 • Wn konto 40-3 Podatki i opłaty (w analityce: Podatek akcyzowy)
 • Ma konto 22 Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z izbą celną z tytułu akcyzy)
oraz równolegle, jeśli jednostka ewidencję kosztów prowadzi także na kontach zespołu 5:
 • Wn konto 52-7 Koszty sprzedaży
 • Ma konto 49 Rozliczenie kosztów
sprzedaż kwota netto:
 • Ma konto 730 Przychody ze sprzedaży towarów
sprzedaż VAT:
 • Ma konto 224 Rozliczenie VAT należnego
należność od nabywcy:
 • Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami
rozchód sprzedanego węgla:
 • Wn konto 735 Wartość sprzedanych towarów
 • Ma konto 330 Towary handlowe
Dekretacja:

Opis operacji:

Kwota

Konto

Wn

Ma

1. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż węgla:

 

 a) wartość netto sprzedaży (w tym podatek akcyzowy):

73-0

 b) VAT należny:

22-2

 c) należność ogółem:

 

20

2. Zarachowanie podatku akcyzowego od sprzedaży węgla do kosztów rodzajowych:

40-3

22

 oraz równolegle:

52-7

49

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel