Ile wyniesie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla księgowych w 2015 roku

Ile wyniesie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla księgowych w 2015 roku

Przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. To jeden z warunków, aby prowadzić taką działalność. Minister finansów określił właśnie szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Każdy przedsiębiorca odpowiada za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ten przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta ma charakter nieograniczony, a naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Uzyskaj pełen dostęp do Portalu FK!

Skorzystaj z ponad 40.500 na bieżąco aktualizowanych porad od 70 ekspertów

Ponadto zapewnisz sobie dostęp do:

  • poradni portalu FK – 70 ekspertów czeka na Twoje pytania
  • narzędzi księgowych i kadrowych
  • na bieżąco aktualizowanych informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)

Zyskaj pełny dostęp

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel