Ewidencja operacji związanych z wydaniem towarów w ramach programu lojalnościowego

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 3 sierpnia 2012
Pytanie:  Mamy podpisane umowy z klientami, że wydajemy im w ramach programu lojalnościowego towary za darmo. Jakimi dokumentami magazynowymi się posłużyć i w jaki sposób mamy udokumentować to w księgach rachunkowych? Firma prowadzi pełną księgowość.

Nieodpłatne przekazanie towarów, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku, podlega opodatkowaniu VAT. Jak dokumentować? Sprawdź księgowanie.

Odpowiedź: 

Nieodpłatne przekazanie towarów, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku, podlega opodatkowaniu VAT (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT). Podatnik zobowiązany jest do udokumentowania tego typu operacji w wystawionej fakturze wewnętrznej.

Ewidencja operacji związanych z wydaniem towarów w ramach programu lojalnościowego będzie następująca:

 1. Zakup towarów na potrzeby programu lojalnościowego (faktura dostawcy):
  • Wn „Rozliczenie zakupu”,
  • Ma „Rozrachunki z dostawcami”.
 2. Przyjęcie towarów w cenie zakupu:
  • Wn „Towary”,
  • Ma „Rozliczenie zakupu”.
 3. Zaksięgowanie naliczonego VAT:
  • Wn „Rozrachunki z tytułu VAT”,
  • Ma „Rozliczenie zakupu”.
 4. Wydanie towarów w ramach realizacji programu (faktura wewnętrzna):
  • Wn „Pozostałe koszty rodzajowe”,   Ma „Towary” oraz należny VAT: Wn „Podatki i opłaty”,
  • Ma „Rozrachunki z tytułu VAT”.
Tekst opublikowany: 

6 lipca 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel