Ewidencja nieodpłatnego umorzenia udziałów

Pytanie:  Jak należy zaewidencjonować w sp. z o.o. nieodpłatne umorzenie udziałów. Było 4 wspólników i kapitał zakładowy 50.000 zł. Pozostał 1 wspólnik i kapitał 5.000 zł. U pozostałych wspólników nastąpiło umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. Jak należy zaewidencjonować tą operację?
Odpowiedź: 

Umorzenie udziałów może być dokonane z czystego zysku lub z kapitału rezerwowego tworzonego z zysku z lat ubiegłych lub drogą obniżenia kapitału podstawowego (art. 199 § 7 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Księgowanie operacji na kontach znajdziesz w poniższym komentarzu.

Warto również zwrócić uwagę na art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), w którym stwierdza się, że w wypadku nabycia udziałów własnych różnicę między ich wartością nominalną (np. 45.000 zł) a ceną nabycia (0 zł), należy odnieść na kapitał zapasowy.

Dlatego należy zaproponować następujące księgowania:

  1. Nabycie udziałów (bez wynagrodzenia) o wartości nominalnej 45.000 zł:
    • Wn „Udziały własne”,
    • Ma „Kapitał zapasowy”.
  2. Umorzenie udziałów z kapitału podstawowego:
    • Wn „Kapitał podstawowy”,
    • Ma „Udziały własne” (wymagana jest zmiana umowy spółki oraz wpisu do KRS).
Jeżeli jednak nie nastąpi zmniejszenie kapitału podstawowego wystarczy jedynie dokonać zapisów w księdze udziałów.
Tekst opublikowany: 

18 marca 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel